Hjemmetjenesten

Kort fortalt

  • Kommunen har 15 avdelinger med hjemmetjenester som gir hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
  • På natt er det en felles avdeling for hele kommunen.

Avdelinger i kommunen - adresser og telefoner

Det er 15 avdelinger som gir tjenester med hjemmesykepleie og hjemmehjelp i kommunen, samt egen nattjeneste.

Nord

Midtre Vågsbygd

Besøksadresse: Kristin Flagstad vei 32 (ved Amfi Vågsbygd senter)
E-post: post.midtre.vagsbygd.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax: 38 07 58 59
Vakttelefon: 907 57 570

Kjerrheia

Besøksadresse: Kristin Flagstad vei 32 (ved Amfi Vågsbygd senter)
E-post: post.kjerrheia.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax: 38 07 58 59
Vakttelefon: 902 09 133

Tinnheia

Besøksadresse: Jegergata 12
Epost: post.tinnheia.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 907 60 319
Telefax: 38 07 66 59
Vakttelefon: 907 60 319

Grim og Strai

Besøksadresse: Jegergata 12
E-post: post.grim.strai.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 07 66 81
Telefax: 38 07 66 83
Vakttelefon: 909 25 320

Songdalen

Besøksadresse: Songdalsvegen 48, 4645 Nodeland
E-post:
Telefon:
Telefax:
Vakttelefon Nodeland: 970 89 225 og 958 54 193
Vakttelefon Finsland: 916 44 191 og 916 11 651
Vakttelefon Omsorgsbolig Songdalsvegen 56, 1. etg: 476 75 831
Vakttelefon Omsorgsbolig Songdalsvegen 56, 2. etg: 476 78 114

Sentrum

Posebyen

Besøksadresse: Henrik Wergelandsgate 29, 1. etasje
E-post: post.posebyen.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax:
Vakttelefon: 975 18 686

Kongens

Besøksadresse: Henrik Wergelandsgate 29, 1. etasje
E-post: post.kongens.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax:
Vakttelefon: 970 70 735

Kuholmen

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang nr 7
E-post: post.kuholmen@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 10 33 61
Vakttelefon: 901 26 378

Lund

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang nr 7
E-post: post.st.olavsvei.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38103360
Telefax: 38 10 33 61
Vakttelefon: 414 02 827

Øst

Kongsgård

Besøksadresse: Vigeveien 22
E-post: post.kongsgard.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 10 33 90
Telefax: 38 10 33 91
Vakttelefon: 977 86 157

Hånes og Tveit

Besøksadresse: Strømmeveien 73 a
Epost adresse: post.haanes.tveit.sone@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38075863
Vakttlf: 90505811

Søm og Randesund

Besøksadresse: Strømmeveien 73 a
Epost adresse: post.som.randesund.sone@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38075863
Vakttlf: 91824223

Vest

Søgne vest

Besøksadresse: Kleplandsveien 15
E-post:
Telefon: 476 39 911 (mandag-fredag 8-15)
Telefax:
Vakttelefon: 951 62 559

Søgne øst

Besøksadresse: Kleplandsveien 15
E-post:
Telefon: 476 39 911 (mandag-fredag 8-15)
Telefax: 380 55420
Vakttelefon: 951 62 552

Ytre Vågsbygd

Besøksadresse: Ærfuglveien 15
E-post: post.ytre.vagsbygd.sone@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 00 74 47
Telefax: 38 00 74 48
Vakttelefon: 901 28 787

Ambulerende nattjeneste (dekker hele kommunen)

Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 29
E-post: post.ambulerende.nattjeneste@kristiansand.kommune.no
Telefon: 98 28 79 70
Telefax: 38 14 30 79
Vakttelefon: Vest 982 87 952, Sentrum/Lund 982 87 953, Øst 982 87 954

Kart