Hjemmetjenesten

Kort fortalt

  • Kommunen har 14 avdelinger med hjemmetjenester som gir hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
  • På natt er det en felles avdeling for hele kommunen.

Kart og avdelingsgrenser

Det er utarbeidet et eget temakart der de geografiske grensene mellom kommunens hjemmetjenesteavdelinger vises.

Kart

Avdelinger i kommunen - adresser og telefoner

Det er 14 avdelinger som gir tjenester med hjemmesykepleie og hjemmehjelp i kommunen, samt egen nattjeneste.

Sentrum

Posebyen

Besøksadresse: Henrik Wergelandsgate 29, 1. etasje
E-post: post.hjemmetjenester.posebyen@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax:
Vakttelefon: 97 51 86 86

Kongens

Besøksadresse: Henrik Wergelandsgate 29, 1. etasje
E-post: post.hjemmetjenester.kongens@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax:
Vakttelefon: 97 07 07 35

Kuholmen

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang nr 7
E-post: post.hjemmetjenester.kuholmen@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 09 87 08
Vakttelefon: 90 12 63 78

Lund

Besøksadresse: Sør Arena, Stadionveien 21, inngang nr 7
E-post: post.hjemmetjenester.lund@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 10 33 61
Vakttelefon: 41 40 28 27

Tinnheia

Besøksadresse: Jegergata 12
Epost: post.hjemmetjenester.tinnheia@kristiansand.kommune.no
Telefon: 90 76 03 19
Telefax: 38 07 66 81
Vakttelefon: 90 76 03 19

Grim og Strai

Besøksadresse: Jegergata 12
E-post: post.hjemmetjenester.grim.og.strai@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 01 27 48
Vakttelefon: 90 92 53 20

Øst

Kongsgård

Besøksadresse: Vigeveien 22
E-post: post.hjemmetjenester.kongsgard@kristiansand.kommune.no
Telefon: 38 10 33 90 
Telefax: 38 10 33 91
Vakttelefon: 97 78 61 57

Hånes og Tveit

Besøksadresse: Strømmeveien 73 a
Epost adresse: post.hjemmetjenester.hanes.og.tveit@kristiansand.kommune.no
Vakttlf: 90 50 58 11

Søm og Randesund

Besøksadresse: Strømmeveien 73 a
Epost adresse: post.hjemmetjenester.som.og.randesund@kristiansand.kommune.no
Vakttlf: 91 82 42 23

Vest

Søgne vest

Besøksadresse: Kleplandsveien 30
E-post: post.hjemmetjenester.sogne.vest@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 47 63 99 11 (mandag-fredag 8-15)
Telefax:
Vakttelefon: 95 16 25 59

Søgne øst og Songdalen

Besøksadresse: Kleplandsveien 30
E-post: post.hjemmetjenester.sogne.ost.og.songdalen@kristiansand.kommune.no 
Telefax: 38 05 54 20
Vakttelefon Søgne øst: 95 16 25 52
Vakttelefon Nodeland: 97 08 92 25 og 95 85 41 93
Vakttelefon Finsland: 91 64 41 91 og 91 61 16 51

Ytre Vågsbygd

Besøksadresse: Ærfuglveien 15
E-post: post.hjemmetjenester.ytre.vagsbygd@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 00 74 48
Vakttelefon: 90 12 87 87

Midtre Vågsbygd

Besøksadresse: Kirsten Flagstad vei 32 (ved Amfi Vågsbygd senter)
E-post: post.hjemmetjenester.midtre.vagsbygd@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Vakttelefon: 90 75 75 70

Kjerrheia

Besøksadresse: Kristin Flagstad vei 32 (ved Amfi Vågsbygd senter)
E-post: post.hjemmetjenester.kjerrheia@kristiansand.kommune.no
Telefon:
Telefax: 38 07 58 59
Vakttelefon: 90 20 91 33

Ambulerende nattjeneste (dekker hele kommunen)

Besøksadresse: Henrik Wergelands gate 29
E-post: post.ambulerende.nattjeneste@kristiansand.kommune.no
Telefax: 38 14 30 79
Vakttelefon: Vest 98 28 79 51, Sentrum/Øst: 94 84 22 42

Kart

hjemmetjenestens inndeling i tre enheter, se bilde under.

De geografiske grensene mellom kommunens hjemmetjenesteavdelinger vises i et eget kart.

hjemmetjenesten23.png