Habilitering voksne

Kort fortalt

  • Livsmestring habilitering voksne gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Felles for alle som mottar tjenester fra Livsmestring habilitering er at de trenger planlagte, sammensatte og samordnede tjenester for å nå sine egne mål.
  • Tjenestene består av boligtjenester, aktivitetshus og ambulerende tjenester, og er delt inn tre enheter: sentrum, øst og vest.
  • Vårt verdigrunnlag er Recovery og Traumebevisst omsorg.

Habilitering voksne drifter ulike bofellesskap med fellesareal og bemanning gjennom hele døgnet. Beboere tilbys opplæring og bistand til daglige gjøremål og aktiviteter.

Kunst, Posebyen aktivitetshus

Laget av brukere ved Posebyen aktivitetshus

Tjenesten drifter også aktivitetshus, som tilbyr felleskap og aktivitet tilpasset funksjonsnivå og behov.

Habilitering voksne tilbyr også oppfølging ved ambulerende team som følger opp brukere i eget hjem i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykiatrisk sykepleie. Brukergruppen her er bred. Fellesnevner er at de bor utenfor bofellesskap og av ulike årsaker trenger hjelp til å bo eller mestre dagliglivet.   

Tilbudene

Bofellesskap 

Aktivitetshus   

Ambulerende tjenester

Hvordan søker jeg om bofellesskap, oppfølging eller om å få delta på aktivitetene til Habilitering voksne?

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon:

Telefon Innbyggertorg: 380 75 000
Postadresse:
Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Habilitering Voksne, Øst

Enhetsleder: Ingjerd Jørgensen
Telefon: 469 52 410
Send e-post

Habilitering Voksne, Vest

Enhetsleder: Linda Torsvik
Telefon: 900 90 665
Send e-post

Habilitering Voksne, Sentrum

Enhetsleder: Merethe Ulvnes
Telefon: 938 26 061
Send e-post