Hjelpetiltak i Barneverntjenesten

KORT FORTALT

  • Ved særlige behov kan Barneverntjenesten sørge for hjelpetiltak for barn og familier.
  • Familier får en fast kontaktperson i Barneverntjenesten.
  • "Barnets plan" med tiltak og samtykke til hjelpetiltak.
  • Oversikt over hjelpetiltak i kommunen. 
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

 

Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien (etter barnevernloven) dersom Barneverntjenestens undersøkelse viser at det er særlig behov for det.

Familien får en fast kontaktperson

Familien får en fast kontaktperson i Barneverntjenesten på Familiens hus i det området barnet bor i.

Plan for barnet med tiltak 

Det lages en tiltaksplan for barnet/ungdommen (barnets plan). Barnet og foreldrene skal få mulighet til å medvirke og påvirke utarbeidelsen og evalueringen av denne planen. Barneverntjenesten skal følge godt med på hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om tiltakene bidrar til endring.

Formålet med hjelpetiltakene er å bidra med positiv utvikling for barnet og i familien, styrke foreldre i foreldrerollen, og hjelpe barn i risiko.

De aller fleste barn og familier som mottar hjelp fra Barneverntjenesten i Kristiansand, får hjelp gjennom frivillige hjelpetiltak mens barnet bor hos foreldrene sine.

Samtykke

Foreldre og ungdom over 15 år må samtykke til tiltak. Dersom ungdom unndrar seg omsorg og det foreligger barnevernfaglig grunnlag for å iverksette tiltak mot ungdommens eget samtykke, må saken behandles i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylkesnemnda).

Barneverntjenesten har også adgang til å fremme sak for Fylkesnemnda for å pålegge hjelpetiltak rettet mot foreldrene, for eksempel om at barnet skal gå i barnehage eller at foreldrene skal motta familieveiledning.

NB. Det er viktig at du som melder om bekymring for et barn til Barneverntjenesten ikke foreslår konkrete barneverntiltak for familien. Dette kan skape forventninger eller motforestillinger i dialogen om hvilke tiltak Barneverntjenesten i løpet av undersøkelsen vurderer som best for familien.

Hjelpetiltak - familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser, som for eksempel barnevernet. Målet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets eller ungdommens situasjon.

Familieråd gir barnet og familien større innflytelse i barnevernssaker. Barnet og barnets familie og nettverk involveres aktivt i å finne gode løsninger for barnet/ungdommen.

Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling.

Familieråd iverksettes etter en individuell vurdering i den enkelte sak og er et frivillig hjelpetiltak.

Familien må selv gi samtykke om å ta i bruk familieråd.

Familieråd skal vurderes i alle faser av en barnevernssak og kan også brukes forebyggende.

Her kan du se mer om hva familieråd er:

Filmen er laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Oversikt over ulike tiltak og tilbud

Oversikt over tiltak og tilbud som tilbys av Kristiansand kommune (Linnea)

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand 

Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-01.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon 38 07 54 00 av Alarmtelefonen (ekstern lenke) for barn og unge, som er døgnåpen. 

Avdelinger i Barneverntjenesten - besøksadresser

Avd. Vest,  Songdalsveien 53, Nodeland
Avd. Vågsbygd, Vågsbygd ringvei 100
Avd. Sentrum,  Aquarama, Tangen 8, AQ inng. B
Avd. Øst,  Strømmeveien 85
Avd. Lund, Kjøita 25
Avd. Lillesand/Birkenes, Storgata 1, 3. etg, Lillesand
Avd. Ungdom, Avd. for spesialiserte tiltak, Avd. for barn under omsorg, Avd. mottak og barnevernvakt (dagtid), Gyldenløves gate 23
Avd. mottak og barnevernsvakt - kveld Tinghuset, Tollbodgata 45
Avd. Fagutvikling og administrasjon Aquarama, Tangen 8, inngang D.

Send sikker digital post til Barneverntjenesten (lenke til elektronisk skjema)
Send e-post (lenke til e-post) NB. Ikke send personsensitiv informasjon på e-post.

Postadresse

Barneverntjenesten
Postboks 4
4685 Nodeland

Barnevernsleder: Monica Brunner, telefon 95 19 67 24.