Tilbud- og tiltaksoversikt

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke hjelpetiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen. Målet er å styrke brukermedvirkning og samarbeidet internt og på tvers av kommunalområdene.