Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

KORT FORTALT

  • Her kan du sende bekymringsmelding dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom.
  • Som privatperson kan du melde anonymt.
  • Du finner også kontaktinformasjon til Barneverntjenesten og Alarmtelefonen (døgnåpen).
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Kontakt oss - din melding er viktig

Kontakt Barnevernstjenesten når du er bekymret for et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Barnevernstjenesten er helt avhengig av at alle privatpersoner som er i kontakt med barn og ungdom tar ansvar og melder fra i slike situasjoner. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Du kan være anonym

Som privatperson er du ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter Barnevernstjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barnevernstjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Det er Barnevernstjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at Barnevernstjenesten får vite om barnet som har det vanskelig. For å sende bekymringsmelding eller lese mer om dette, klikk på lenken under.

Send bekymringsmelding til Barnevernstjenesten for privatpersoner

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har meldeplikt. Dette er en plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er alvorlig grunn til bekymring. Meldeplikten inntrer når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. For å sende bekymringsmelding eller lese mer om dette, klikk på lenken under:

Send bekymringsmelding til Barnevernstjenesten for offentlig ansatte

Dette skjer når du kontakter Barnevernstjenesten med en bekymring

Du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barnevernstjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

Barnevernstjenesten må bestemme om saken skal undersøkes eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i Barnevernstjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i Barnevernstjenesten med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør Barnevernstjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Dette skjer når Barnevernstjenesten gjør en undersøkelse

Hva er en undersøkelse?

Familieråd

Familieråd er et mulig tiltak i barnevernssaker og brukes også forebyggende.

Les mer om familieråd her

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand 

Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-01.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon 38 07 54 00 av Alarmtelefonen (ekstern lenke) for barn og unge, som er døgnåpen. 

Avdelinger i Barneverntjenesten - besøksadresser

Avd. Vest,  Songdalsveien 53, Nodeland
Avd. Vågsbygd, Vågsbygd ringvei 100
Avd. Sentrum,  Aquarama, Tangen 8, AQ inng. B
Avd. Øst,  Strømmeveien 85
Avd. Lund, Kjøita 25
Avd. Lillesand/Birkenes, Storgata 1, 3. etg, Lillesand
Avd. Ungdom, Avd. for spesialiserte tiltak, Avd. for barn under omsorg, Avd. mottak og barnevernvakt (dagtid), Gyldenløves gate 23
Avd. mottak og barnevernsvakt - kveld Tinghuset, Tollbodgata 45
Avd. Fagutvikling og administrasjon Aquarama, Tangen 8, inngang D.

Send sikker digital post til Barneverntjenesten (lenke til elektronisk skjema)
Send e-post (lenke til e-post) NB. Ikke send personsensitiv informasjon på e-post.

Postadresse

Barneverntjenesten
Postboks 4
4685 Nodeland

Barnevernsleder: Monica Brunner, telefon 95 19 67 24.