Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

KORT FORTALT

  • Her kan du sende bekymringsmelding dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom.
  • Som privatperson kan du melde anonymt.
  • Du finner også kontaktinformasjon til barnevernet og Alarmtelefonen (døgnåpen).
  • Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

Kontakt oss - din melding er viktig

Kontakt barneverntjenesten når du er bekymret for et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Barnevernet er helt avhengig av at alle privatpersoner som er i kontakt med barn og ungdom tar ansvar og melder fra i slike situasjoner. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Du kan være anonym

Som privatperson er du ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig. For å sende bekymringsmelding eller lese mer om dette, klikk på lenken under.

Send bekymringsmelding til barnevernet for privatpersoner

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har meldeplikt. Dette er en plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er alvorlig grunn til bekymring. Meldeplikten inntrer når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. For å sende bekymringsmelding eller lese mer om dette, klikk på lenken under:

Send bekymringsmelding til barnevernet for offentlig ansatte

Dette skjer når du kontakter barnevernet med en bekymring

Du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

Barneverntjenesten må bestemme om saken skal undersøkes eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Dette skjer når barnvernet gjør en undersøkelse

Hva er en undersøkelse?

Familieråd

Familieråd er et mulig tiltak i barnevernsaker og brukes også forebyggende.

Les mer om familieråd her

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)