Når det er mistanke om demens

Når det er mistanke om demens

Demens er ikke en enkeltsykdom. Det er et syndrom, som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen. Siden det ikke finnes en kur mot demens kan det være lett å tenke at det ikke er så viktig å utrede og diagnostisere. Men en diagnose kan likevel være svært viktig for personer med demens og deres pårørende.  

 

 

Hvem utfører demensutredningen?

I de fleste tilfeller står pasientens fastlege for utredningen, gjerne i samarbeid med kommunens hukommelsesteam. Kristiansand kommune - Hukommelsesteam

Der det er behov for det, henviser legen videre til spesialisthelsetjenesten. Tilfeller der det er aktuelt for fastlegen å henvise videre til spesialisthelsetjenesten kan være:

  • når personen er yngre
  • når det er vanskelig å stille diagnosen
  • ved særlige kompliserte tilfeller
  • når personen har samisk kulturbakgrunn eller minoritetsbakgrunn, der språk, utdanningsnivå og/eller kultur er barrierer i utredningen, og der spesialisthelsetjenesten har bedre kompetanse på området
  • når personen har utviklingshemming (personer med utviklingshemming utredes fortrinnsvis i habiliteringstjenesten)  

 

Mer informasjon

Film som viser hvordan en demensutredning foregår Utredning av demens - en demonstrasjonsfilm on Vimeo  

Brosjyre om hvorfor utrede og diagnostisere:
IS-2887 Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens.pdf (helsedirektoratet.no)  

Veiviser demens (aldringoghelse.no)