Kompetanseheving for helsepersonell

Kompetanseheving for helsepersonell

Her finner du informasjon om kompetansehevende tiltak for personer som jobber innen helse – og omsorgstjenesten, men også for andre.

Nasjonal demensplan og retningslinje:


Nasjonalfaglig retningslinje om demens fra Helsedirektoratet.

"Veiviser demens" er en nettside som skal gjøre det enklere for helse -og omsorgstjenestene å gi gode til personer med demens og deres pårørende. Den gir råd og tips om hvordan tjenester kan organiseres, og forslag til aktuelle tiltak i de i ulike fasene av demenssykdommen. Veiviseren viser hvordan anbefalingene i Nasjonalfaglig retningslinje om demens kan følges, og bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer og forskning.

Demensplan 2025. Regjeringens nasjonale fem års plan (2021-2025) for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende