Wilds Minne skole og flerbrukshall

Det skal bygges ny skole og flerbrukshall.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Adresse: Marviksveien 90
  • Startdato: i slutten av juni 2022
  • Estimert sluttdato: august 2024
  • Kostnadsramme: 632 millioner kroner
  • Antall kvadratmeter: skolen 5630 – flerbrukshall 2300
  • Entreprenør: Veidekke 

 

Wilds Minne skole og flerbrukshall

Vi bygger ny skole og flerbrukshall

Selve skolen har et arealbehov på 5630m² og flerbrukshallen er estimert å ligge på 2300m².

Den gamle Starthallen skal rives og ny flerbrukshall bygges der det i dag er parkeringsplass, og cirka halvparten av arealet i den gamle hallen brukes i ny hall.

Bakgrunnen for bygging av ny skole og flerbrukshall er økt elevtallsutvikling på Lund som tilsier at det er behov for å utvide kapasiteten på barnetrinnet. Kapasiteten på Wilds Minne skole er sprengt, og elever i nærområdet må avvises.

Elevtallet i dag er 810 elever, av dette er  426 på Lovisenlund og 382 på Wilds Minne. Skolene har en beregnet kapasitet på henholdsvis 500 og 295 elever. 

Foreslått grep i kommuneplanen tilsier økt utbygging i sentrumsnære områder. Det er et vesentlig poeng å ha tilstrekkelig skolekapasitet for dette. Det skal legges til grunn en dimensjonering av den nye Wilds minne skole på 500 elever. 

Se oppdraget som robothunden Spot gjør for Wilds Minne skole.

Kontrakt

I april 2021 ble Veidekke Entreprenør AS tildelt kontrakt for totalentreprise med samspill for nye Wilds Minne skole og flerbrukshall. 

Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal utføres i KL-tre.

Her kan du se en animasjonsfilm som viser hvordan skolen og området rundt er planlagt.

Presentasjon av forprosjekt for Wilds Minne skole og flerbrukshall i desember 2021 (pdf)

 

Wilds Minne skole

Besøksadresse:

Marviksveien 90
4632 Kristiansand

Telefon: 38 14 84 60