Hils på robothunden Spot!

Robothunden Spot er med under oppbyggingen av nye Wilds Minne skole og flerbrukshall. Den går rundt i bygget, og dokumenterer fremdriften effektivt og presist.

Ny teknologi på arbeidsplassen

Selv om robothunden Spot foreløpig må styres manuelt ved hjelp av nettbrett og oppsatte ruter, lærer den seg rutene på egenhånd og er mer eller mindre selvstendig på arbeidsplassen.

Ved hjelp av et 360-kamera, kan robothunden på noen få sekunder få et oversiktsbilde i høy kvalitet. Det er mange som er skeptiske til roboter og kunstig intelligens, men her har vi et godt eksempel på at slik teknologi funker. Robothunden frigjør tid for byggefirmaet underveis i prosessen.

Bygget skal etter planen være ferdig i mai 2024. Det skal romme omtrent 500 elever og 60 ansatte.