Kringsjå skole med flerbrukshall

Ny skole og idrettshall.

FERDIG PROSJEKT

Startdato: november 2018        
Milepæl: oktober 2020 –  ta i bruk ny skole og idrettshall
Estimert sluttdato: september 2021 – eksisterende skole revet, uteområde med kunstgressbane ferdig
Kostnadsramme: 318 millioner kroner  

Kringsjå skole

Ny skole for 280 elever bygges. Skolen bygges over tre etasjer. Tilstøtende til skolen bygges ny idrettshall. Idrettshallen og skolen er knyttet sammen i underetasjen (Plan 1)

På hovedetasjenivå er skole og idrettshall adskilt.

Et stort uteområde til aktivitet og lek. Øvre og nedre terrengnivå knyttes sammen med et stort trappeamfi, både ute og inne, og via en ny gangvei fra Rosshaven og opp langs skolens vestside.

Skolen har sin hovedadkomst, inkludert varelevering og parkering med 55 plasser, fra Rosshaven.  

Kringsjå skole

Utomhusplanen er to-delt og er omtrent oppdelt ihht at del 1 med skole/ idrettshall skal være ferdigstilt oktober 2020.

Del 2 inkluderer riving av eksisterende skolebygning, bygging av resterende uteområde og kunstgressbane.

Estimert ferdigstillelse august 2021. På skissen vises ikke ny vei/ gangvei (Rosshaven) til parkeringsplassen/ hovedadkomsten.

Se skolens film fra første skoledag i det nye bygget i november 2020.

Les omtale og se film av den offisielle åpningen i desember 2020

Kringsjå skole

Kringsjå skole

Kringsjå skole

Kringsjå skole

 

Kringsjå skole

Besøksadresse:

Kongshavnveien 110
4639 Kristiansand

Telefon: 38006060

Kontaktperson: John Henrik Haukland

Tittel: Rektor

Telefon: 38006060