Grave- og arbeidstillatelse i offentlig vei

KORT FORTALT

På denne siden finner du informasjon om:

  • søknad om grave- og arbeidstillatelse
  • retningslinjer for gravearbeider
  • oversikt over godkjente grave- og arbeidsvarslingsplaner

Gravesøknad og arbeidsvarsling

Alle som skal grave eller utføre arbeid på vei må søke veieier om tillatelse. 

Kristiansand kommune har lagt om til elektronisk behandling av gravesøknad og søknad om arbeidstillatelse. Alle som skal søke må logge seg på Ledningsportalen:

Ledningsportalen

Systemet er først og fremst beregnet for entreprenører, rørleggere og andre proffbrukere. Gravegebyr er p.t. kr. 2.154 eks. mva. Det tas ikke gebyr for søknad om arbeidsvarsling.

Kristiansand kommune har innført K-Grav som er et elektronisk system for samordning av graveaktivitet.

Koordinering skal utføres for gravearbeider lengre enn 40 meter (i Kvadraturen 20 meter) og ved kryssing av bussvei og samlevei.

Systemet skal effektivisere planleggingen og koordinering av store gravearbeider, og bidra til mindre graving og veivedlikehold.

Pålogging til K-Grav:

 KGrav 

 

Dersom du skal benytte kommunal grunn til rigg, container eller stillas må det inngås egen avtale se mer om dette under leie av kommunal grunn.

For arbeider med lift kortere enn 5 dager skal det sendes arbeidsvarslingsplan selv om det ikke er krav til søknad om leie av grunn.

Retningslinjer for graving

Det skal utarbeides nye retningslinjer for graving. Inntil videre gjelder de gamle retningslinjene. Unntaket er gravedybde, der forskrift om ledninger i offentlig vei gjelder.

Oversikt over godkjente og pågående gravearbeider

Oversikten viser hvem som har fått tillatelse, hvor de har lov til å arbeide og i hvilken periode de har lov til å arbeide. Du kan velge om oversikten skal vises som kart eller liste.

Oversikt over godkjente og pågående gravearbeider

Graving i offentlig vei og forurenset grunn

Dersom det er mistanke om at grunnen er forurenset stiller kommune krav til undersøkelse. Se mer om dette på siden om   forurensing

Kontaktinformasjon