Leie av kommunal grunn

KORT FORTALT

Dette er en samleside med informasjon om leie av kommunal grunn til formål som:

  • kontainer, stilas, lift og byggegjerder
  • grunn til rigg- og serveringsareal
  • arrangementer
  • søke om grave- og arbeidstillatelser i offentlig vei

Kontainer, stilas, lift og byggegjerder

Før du setter ut konteiner, lift, stillas eller byggegjerde på kommunal grunn i Kristiansand, må du søke om tillatelse. 

Les her hvordan du søker om tillatelse for kontainer, stilas, lift og byggegjerder

Leie av grunn til rigg- og serveringsarealer

Du må søke om leie av kommunal grunn til rigg- og serveringsarealer.
Minimum leietid er ett år.

Les her om hvordan du søker

Grave- og arbeidstillatelser i offentlig vei

Alle som skal grave eller utføre arbeid på vei må søke veieier om tillatelse.

På denne siden finner du informasjon om retningslinjer, søknadsportal og oversikt over pågående gravearbeider

Arrangementer

Skal du arrangere et stort eller et lite arrangement? Vi kan gjøre prosessen enklere for deg! Les vår oversikt over alle spørsmål som må besvares og alle gjøremål som må utføres før du kan ønske publikum velkommen? 

Les mer på vår side om arrangementer

Regler for byrom, torg og gater i Kristiansand kommune

Dokumentet omfatter utleie av kommunal grunn i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, salgsstativer og løsfotreklame på fortau og i gågater, uteservering på kommunal grunn, regler for salgsformål, opptredener, demonstrasjoner og tilsvarende, samt bruk av midlertidig byrom. Dokumentet omhandler senterområdene i hele den nye kommunen.

Regler for byrom, torg og gater i Kristiansand kommune

Leie av kommunale lokaler

Leie av kommunale lokaler, idrettsarena og annet