Høring av planprogram

KORT FORTALT

Når en plan utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, må det utarbeides et planprogram. Et planprogram er en plan for hvordan reguleringsplanen skal lages, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Dette sendes på høring, oftest sammen med varsel om oppstart av reguleringsplan. Etter høring av planprogrammet, fremmer plan og bygg det til fastsettelse i by- og stedsutviklingsutvalget.

 

På sidene under finner du forslag til planprogram som ligger ute til høring, og du kan sende høringsinnspill.