Aktuelt fra parkvesenet

Her kan du lese aktuelle nyheter og saker, som kan være av interesse eller betydning for deg.
 • nyhetsbilde
  Strategi for urbant landbruk
  Nyttevekster i kommunens egne bed, skolehage og andelslandbruk er sentrale tema i vår strategi for urbant landbruk. Den har fått tittelen «Dyrk fellesskap» og ble vedtatt høsten 2023.
  14.05.2024
 • nyhetsbilde
  Trefelling på kommunale friområder
  Søknadsperioden for trefelling på kommunens friområder er fra 1. oktober til 1. desember 2023. NB: Fra og med høsten 2023 er det slutt på ordningen med at private kunne søke om å hugge ved i kommunens skoger.
  26.09.2023
 • nyhetsbilde
  Hva skal du gjøre hvis du kommer over et dyr som trenger hjelp
  Mattilsynet har en informativ side om hva du skal gjøre. Her får du vite hvilke situasjoner det er, og hva som kreves av deg. Du får også vite om du kan få dekket eventuelle utgifter til hjelpen.
  07.09.2023
 • nyhetsbilde
  Omlegging fra plen til eng
  Parkvesenet har etablert eng i Vabua på Lund. Her er det påvist 35 arter som har status som rødlistede.
  07.09.2023
 • nyhetsbilde
  Ryddeaksjon
  Dugnadsdag skal være torsdag 3. august, og foregår i samarbeid med Bondelagene i Kristiansand.
  01.08.2023
 • nyhetsbilde
  Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din
  Parkvesenet mottar i disse dager mange meldinger fra hageeiere som spør om råd om fremmede arter (tidligere kalt svartlistede). Spesielt er det mange som spør om planten parkslirekne.
  01.07.2023
 • Info om nye atferdsregler
  Frister det med en luftig overnatting i sommer? Hva med å bruke sommeren til å «henge rundt» i nærmiljøet?
  27.06.2023
 • nyhetsbilde
  Oversikt over planter som rådyr ikke liker
  Kommunen får en del henvendelser fra hageeiere som plages av at beitende rådyr spiser opp hageplanter.
  07.05.2023
 • nyhetsbilde
  Høring - endring av minsteareal for hjort og rådyr
  Hjortebestanden øker raskt i Agder. For å møte denne bestandsøkningen og unngå påkjørsler og beiteskader i jordbruk og skogbruk, ønsker Kristiansand kommune å redusere minstearealet for hjort fra dagens 5.000 daa til 3.000 daa.
  07.04.2023
 • nyhetsbilde
  Tid for hekking i sjøfuglreservatene
  Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Agder, trer i kraft fredag før palmesøndag.
  17.03.2023
 • Revisjon av atferdsregler
  Søgne, Songdalen og Kristiansand har blitt én kommune, og da er det nødvendig med nye felles regler.
  07.03.2023
 • Grevling i hagen eller nærområdet?
  Grevlingen er en meitemarkspesialist og den finner mat i blant annet hager og parker. Små, sylindriske hull eller krafsing i plenen avslører at den har vært på nattlig besøk.
  07.03.2023

Kontaktinformasjon

Parkvesenet

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet,
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post