Boligsoner og parkeringsbevis

KORT FORTALT

 • Hvem kan søke 
 • Kart over boligsonene
 • Søknadsskjema 
 • Priser

Logg inn for boligsoneparkering

Lokal forskrift om boligsoneparkering mot avgift for Kristiansand kommune. 

Veiledning - opprette betalingsavtale

Hvem kan søke?

Beboere og næringsdrivende innenfor sonen. Der det ikke er parkering på egen grunn, kan følgende grupper tildeles avtale om parkering i boligsone:

 • Beboere, for eget kjøretøy, firmabil og leie-/leasingbil, samt annet kjøretøy som beboer disponerer.
 • Næringsdrivende og institusjoner for nødvendige biler i daglig virksomhet.
 • Pårørende på sosialt/medisinsk grunnlag.

Søknader behandles fortløpende, men det må påregnes tre ukers behandlingstid. 

Det er gratis å parkere i boligsoner om du har HC-kort. Dette gjelder både for beboere og gjester. 

Søknadsskjema

Vilkår
 • Der det ikke er mulighet til å etablere parkering på egen grunn kan parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad.
 • Det utstedes én parkeringstillatelse per boenhet.
 • Søker må bo i og være registrert i Folkeregisteret med adresse i den aktuelle boligsonen. 
 • Studenter, pendlere og militærpersonell som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, som har adresse i den aktuelle boligsonen, kan søke om parkeringstillatelse.
 • Innehaver må innen 24 timer rette seg etter skilt som settes opp for å varsle snørydding eller annet vedlikehold.
 • ved bilendring, send e-post til post.parkering@kristiansand.kommune.no med kopi av vognkort. Vent på svar før du bruker ny bil.

Kart og informasjon om boligsoner

Oversiktskart for boligsoner

Oversiktskart for boligsoner

Sone 1

Boligsone gjelder mandag–lørdag fra klokken 08.00–17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det tas forbehold om endring, se alltid skilting på stedet.

Soneparkering gjelder ikke følgende plasser: 

 • På steder skiltet mot avgift.
 • Rådhusgata mellom Festningsgata og Elvegata på venstre side (husnummer med oddetall).
 • Kronprinsensgate mellom Kristian IVs gate og Tordenskolds gate venstre side (husnummer med oddetall).
 • Elvegata, hele gata på høyre side (husnummer med partall).
 • Skippergata mellom Holbergs gate og Kronprinsens gate fra nummer 82 (husnummer med partall).
Sone 2

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–19.00 og lørdag fra 08.00-17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det tas forbehold om endring, se alltid skilting på stedet

Soneparkeringen gjelder ikke på plasser skiltet mot avgift.

Sone 4

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–17.00 og lørdag fra 08.00–17.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det tas forbehold om endring, se alltid skilting på stedet.

I denne sonen parkerer boligsone og avgift om hverandre på steder skiltet mot avgift.

Sone Gimlevang

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–16.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det tas forbehold om endring. Se alltid skilting på stedet

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Sone Grim

Boligsone gjelder mandag–fredag fra klokken 08.00–18.00 og lørdag 09.00–13.00.
Parkering utenfor boligsonetider er avgiftsfri og kan benyttes av alle. Det tas forbehold om endring, se alltid skilt på stedet

Her kan beboere kjøpe gjesteparkering til sine gjester. Se kundeportal på min parkering.

Sone på medisinsk grunnlag/pårørende

Boligsone på dette grunnlaget tildeles når beboer har spesielt behov for tilsyn eller hjelp i hjemmet av pårørende. Avtalen skal da registreres på beboeren med navn. Det kreves legeattest.

Sone Elvegata 56

Egen boligsone kun for beboere i Elvegata 56.

Sone Banehaven - utgår juni 2024

Egen boligsone for beboere i Banehaven.

Sone Prost Lassens gate

Egen boligsone for beboere i Prost Lassens gate.

Sonen ligger på Grim. Sonereguleringen gjelder hele døgnet, alle dager.

Endre registreringsnummer

Send e-post til post.parkering@kristiansand.kommune.no med kopi av vognkort. Vent på bekreftelse før du parkerer ny bil.

Si opp avtalen

Skriftlig oppsigelse, bruk gjerne e-post post.parkering@kristiansand.kommune.no. Har du betalt ut året vil du få refundert tilgode.

Priser for leie i boligsone 2024

Priser for leie i boligsone
Boligsone Pris inkl. mva.
Private per md. 540
Grim sone 1 per md. 170
Gimlevang sone 1 per md. 170
Prost Lassens gate per md. 170
Moped/MC per md. 170
Næringsdrivende 
1. bil per md.
1080
Næringsdrivende 
2. bil per md.
2160
Institusjoner
1. bil per md.
540
Institusjoner
2. bil per md.
2160
Sosial/medisinsk pårørende per md. 540
Gjesteparkering (Gimlevang–Grim) per dag. Kun beboere kan kjøpe 80

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post