Ren bil og rent miljø

– Vi anbefaler at du vasker bilen i godkjente vaskehaller og ikke på gårdsplassen, parkeringsplassen, i gata eller andre asfalterte steder, sier klima- og miljørådgiver Alena Bohackova i Kristiansand kommune.

Bilvask KA.jpg

Du bør helst ikke vaske bilen hjemme hvor skyllevannet med olje og miljøgifter kan havne i naturen. Foto: Kari Anne Candasamy

– Vaskemidler inneholder ofte skadelige stoffer. Sammen med olje og miljøgifter fra bilvasken skylles mye av dette ut i naturen. Vasker du for eksempel bilen hjemme, går skyllevannet til sluket og i mange tilfeller videre rett ut i bekken og havner til slutt i sjøen. Dette er skadelig for planter, dyreliv og fisk.  Miljøgifter i naturen kan gjøre stor skade fordi de giftige stoffene ikke brytes ned, men tas opp av organismer. Når miljøgifter tas opp av fisk, skalldyr og andre organismer, følger miljøgiftene næringskjeden og påvirker oss mennesker via maten vi spiser, forklarer Bohackova.

Vask bilen i godkjent vaskehall

Vasker du derimot bilen i en godkjent vaskehall, har de system for håndtering av vaskevannet.

– Godkjente vaskehaller har sandfang og oljeutskiller som reduserer innholdet av forurensende stoffer i avløpsvannet. I oljeutskilleren går vannet inn i en stor beholder hvor det oppbevares en stund slik at oljen skilles fra vannet og blir liggende oppå. Vannet føres deretter videre til renseanleggene, mens oljen hentes opp av godkjente tømmeoperatører og leveres på mottak som farlig avfall, forklarer ingeniør Rajeev Sehjpal, fra vann- og avløpsenheten i kommunen.
Han anbefaler videre at det beste er å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall. Da er du sikret at i tillegg til at hallen har et godt renseanlegg, er rengjøringsmidlene minst mulig skadelige og vannforbruket lavt.

Velg miljøvennlige vaskemidler hjemme også

Dersom du likevel vasker bilen hjemme, anbefales det at du bruker miljøvennlige og gjerne svanemerkede produkter. Vask helst bilen på gress-eller grusunderlag og ikke asfalt, der vaskevannet går i sluket.

Egne regler for boligselskap (borettslag, sameie og andelslag)

Det er et krav om oljeutskiller for boligselskap hvor det tilrettelegges for bilvask. Installering av oljeutskiller er alltid søkndspliktig til vann- og avløpsenheten og plan og bygg.

Sluk.PNG

Vasker du bilen på gårdsplassen og skyllevannet går i sluket, risikerer du at det forurensede vannet havner i naturen. Her kan det gjøre stor skade fordi de giftige stoffene ikke brytes ned, men tas opp av organismer og følger næringskjeden slik at de til sist kan havne i maten vi spiser. Foto: Kari Anne Candasamy