Leie av grunn til rigg- og serveringsarealer

KORT FORTALT

Du må søke om leie av kommunal grunn til:

  • riggarealer 
  • serveringsarealer

Slik søker du om leie av kommunal grunn til rigg- eller serveringsareal

Riggarealer er gjerne areal som brukes til lagring av materiell og utstyr ved byggeprosjekter.
Serveringsarealer er gjerne areal som serveringssteder benytter til uteservering.

Send søknad på e-post til post@kristiansand.kommune.no
Søknaden må inneholde følgende:

  • dato for oppstart av leie
  • estimert sluttdato
  • formål med leie
  • Situasjonskart som viser ønsket leieareal.
    Bruk gjerne dette kartet. 

Dersom søknaden din blir innvilget, vil du normalt bli fakturert for ett år av gangen.

Leiearealet skal tilbakeføres til den stand det var før arbeidet startet, om ikke annet er avtalt.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du kontakte  Espen Tytlandsvik i eiendomsenheten på tlf. 97 53 31 59 eller e-post: Espen.Tytlandsvik@kristiansand.kommune.no

Leie av kommunal grunn til andre formål

På denne siden har vi samlet informasjon om leie av kommunal grunn til flere formål.