Bestille eiendomsinformasjon

KORT FORTALT

Skal du bygge tilbygg eller påbygg, omsette fast eiendom eller taksere eiendommer?
Du kan bestille dokumentene du trenger her, til fastsatte priser.

Se også oversikt over våre digitale arkiver hvor du kostnadsfritt kan hente informasjon .

Bestilling

Kristiansand kommune benytter flere leverandører for distribusjon av eiendomsinformasjon, kart og geodata til næringslivet og private. Dette sikrer rask levering og standardiserte løsninger for kommunens brukere. Eiendomsinformasjon bestilles via lenken under.


Her bestiller du Ambita Infoland 

Her bestiller du E-plassen

Her bestiller du Norkart


Leverandørene er ansvarlig for drift av nettstedene. Bestillingsløsningene gir enkel tilgang til blant annet eiendomsregisteret EDR, opplysninger fra kommuner og boligbyggelag, detaljerte kartdata. Alle produktene blir levert elektronisk, og du kan normalt bestille når som helst på døgnet.

Det er enkelt å registrere seg som kunde, og det er ingen ekstra kostnader forbundet med dette. For privatpersoner og andre uregistrerte brukere tilbys det betaling med kredittkort. Registrerte brukere faktureres etterskuddsvis.

Du kan også hente ut dette kostnadsfritt på disse sidene:

Naboliste (på Min side - krever ID-pålogging)

Byggesaksarkiv og lenker

Kart

Hva kan bestilles?

Planopplysninger

Planopplysninger med bestemmelser . Gjeldende arealplan m/bestemmelser (reguleringsplan, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel).

Eiendomskart

Størrelse/areal, adresse, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelse, veisituasjon, natur, vann og kyst m.m.

Tilknytningsopplysninger

Vei/vann/avløp og kommunal festetomt. Hjemmelsopplysninger til adkomstvei. Informasjon om tilknytning kommunalt anlegg vann og avløp/septiktank.

Eiendomsskatt/avgifter

Eiendomsskatt, feier- og tilsynsavgift, vann- og kloakkgebyrer samt renovasjonsavgift fra Avfall Sør.

Byggesaksdokumenter

Byggesaksdokumenter inkl. ferdigattest. Godkjente tegninger, vedtak og ferdigattester som foreligger i våre arkiver.

Matrikkelrapport

Oversiktskart med areal og koordinater på eiendomsgrensene, samt matrikkelinformasjonen som inneholder: Eier, type og størrelse på bygninger, etasjeinndeling, bygningsnummer, når bygninger og eiendommen er godkjent, igangsatt og ferdigstilt.

Situasjonskart

Situasjonskart som viser adresser, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelse, VA-ledninger, vei, jernbane, flyplass, veinavn, natur, høydedata, vann og kyst mm.

Naboliste/eierliste

Liste med navn og postadresse til naboer og gjenboere jf. eiendomskartet. Naboliste kan hentes ut kostnadsfritt på Min side.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelser

Midlertidig brukstillatelse viser at bygningen kan tas i bruk. Ferdigattest viser at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelse.

Innsyn i eiendomssaker

På siden om innsyn og offentlig journal finner du lenke til innsyn i eiendomssaker. Her får du innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Du kan også se status på framdrift og geografisk informasjon.

Innsyn og offentlig journal

Har du problemer med å hente ut informasjon fra kommunens arkiver, kan du komme innom Innbyggertorget eller ringe oss på 38 07 50 00, så vil vi veilede deg i hvordan du bruker våre arkiver og finner dokumentene du ønsker.

Besøksadresse Innbyggertorg