Bestille eiendomsinformasjon

KORT FORTALT

Skal du bygge tilbygg eller påbygg, omsette fast eiendom eller taksere eiendommer? Bestiller du dokumentene du trenger her, til fastsatte priser.

Innbyggertorget hjelper deg

Har du problemer med å hente ut informasjon fra kommunens arkiver, kan du komme innom Innbyggertorget eller ringe oss på 38 07 50 00, så vil vi veilede deg i hvordan du bruker våre arkiver og finner dokumentene du ønsker.

Bestilling 

Kristiansand kommune benytter flere leverandører for distribusjon av eiendomsinformasjon, kart og geodata til næringslivet og private. Dette sikrer rask levering og standardisert løsning for kommunens brukere. Eiendomsinformasjon bestilles via lenken under.


Her bestiller du Ambita Infoland 

Her bestiller du E-plassen

Her bestiller du Norkart


Leverandørene er ansvarlig for drift av nettstedene. Bestillingsløsningene gir enkel tilgang til blandt annet eiendomsregisteret EDR, opplysninger fra kommuner og boligbyggelag, detaljerte kartdata. Alle produktene blir levert elektronisk, og du kan normalt bestille når som helst på døgnet.

Det er enkelt å registrere seg som kunde, og det er ingen ekstra kostnader forbundet med dette. For privatpersoner og andre uregistrerte brukere tilbys det betaling med kredittkort. Registrerte brukere faktureres etterskuddsvis.

Du kan også hente ut dette kostnadsfritt på disse sidene:

Naboliste (på Min side - krever ID-pålogging)

Byggesaksdokumenter

Kart

Hva kan bestilles?

Meglerpakke

Planopplysninger, eiendomskart, tilknytningsopplysninger: Vei/vann/avløp og kommunal festetomt, kommunale avgifter/gebyrer/eiendomsskatt, byggesaksdokumenter inkl. ferdigattest og matrikkelrapport.

Planopplysninger

Planopplysninger med bestemmelser . Gjeldende arealplan m/bestemmelser (reguleringsplan, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel).

Eiendomskart

Størrelse/areal, adresse, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelse, veisituasjon, natur, vann og kyst m.m.

Tilknytningsopplysninger

Vei/vann/avløp og kommunal festetomt. Hjemmelsopplysninger til adkomstvei. Informasjon om tilknytning kommunalt anlegg vann og avløp/septiktank.

Eiendomsskatt/avgifter

Eiendomsskatt, feier- og tilsynsavgift, vann- og kloakkgebyrer samt renovasjonsavgift fra Avfall Sør.

Byggesaksdokumenter

Byggesaksdokumenter inkl. ferdigattest. Godkjente tegninger, vedtak og ferdigattester som foreligger i våre arkiver.

Matrikkelrapport

Oversiktskart med areal og koordinater på eiendomsgrensene, samt matrikkelinformasjonen som inneholder: Eier, type og størrelse på bygninger, etasjeinndeling, bygningsnummer, når bygninger og eiendommen er godkjent, igangsatt og ferdigstilt.

Situasjonskart

Situasjonskart som viser adresser, eiendomsgrenser, gårdsnummer, bruksnummer, bebyggelse, VA-ledninger, vei, jernbane, flyplass, veinavn, natur, høydedata, vann og kyst mm.

Naboliste/eierliste

Liste med navn og postadresse til naboer og gjenboere jf. eiendomskartet. Naboliste kan hentes ut kostnadsfritt på Min side.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelser

Midlertidig brukstillatelse viser at bygningen kan tas i bruk. Ferdigattest viser at bygningen er ferdigstilt i hht. byggetillatelse.

Seksjoneringstegninger

Dokumentet viser hvordan etasjene og arealene i bygningene, samt utearealene, på eiendommen er godkjent oppdelt.

Eiendomssaker

Her kan du få innsyn i dokumenter fra kommunens digitale arkiv for ulike typer eiendomssaker. Du kan også se status på framdrift og geografisk informasjon.

Eiendomssaker

  • byggesaker
  • delesaker
  • plansaker
  • oppmålingssaker
  • vann-og avløpssaker

Du kan søke på:

  • adresse
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr./bnr., for eksempel 150/1044.)
  • saksnummer

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er ikke tilgjengelige. Innsyn i disse dokumentene kan du be om via offentlige journal.

Enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Kommunens eiendomsarkiv har vært digitalt siden 2004. Du vil få treff på søk tilbake til 1999, men det vil i liten grad foreligger dokumenter med filer i disse. Gjelder søket en byggesak kan du søke i historisk byggesaker som dekker årene 1893 til 2003.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 50 00 eller send e-post.

Historiske byggesaker (1893-2003)

Byggesaksarkivet er digitalisert og åpent for innsyn.

Historiske byggesaksarkiv

Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet eller ikke skal publiseres på internett er markert med hengelås og ikke tilgjengelige.

Du kan søke på

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med dokumentsenteret på tlf 38 07 50 00 eller send e-post.

Besøksadresse Innbyggertorg