Ressursteam for trygt og godt læringsmiljø

Ressursteamet er et tverrfagligsammensatt team som skal bistå barn og unge, foresatte, barnehager og skoler som står i krevende læringsmiljøsaker.

Ressursteam

Ressursteamet er et tverrfagligsammensatt team som skal bistå barn og unge, foresatte, barnehager og skoler som står i krevende læringsmiljøsaker.
Teamet kan bistå i tilfeller hvor skolen eller barnehagens ordinære rutiner for trygt og godt læringsmiljø ikke har ført frem eller ikke er iverksatt. Ressursteamet kan bidra med råd, veiledning og koordinering, og har beslutningsmyndighet til å instruere ressurser og tiltak internt.

Enheten og barn/unge/foresatte kan ta direkte kontakt med ressursteamet.

Kontaktperson

Roy Wiken, tel: 95075258

Andre nyttige sider

BTI 

Trygt og godt skolemiljø 

Elevombudet

Oversikt over tiltak/tilbud