Elevombudet

- Nøl ikke med å ta kontakt med meg, enten på telefon, mail eller ved å møte opp på drop-in-tidene, oppfordrer Tone Martha Sødal, elevombudet i Kristiansand. Foto: Anne Lise Riseng.

KORT FORTALT

 • Elevombudet er tilgjengelig for alle elever og foresatte som har behov for det
 • Elevombudet arbeider for barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen sin
 • Elevombudet er uavhengig av skole- og kommuneadministrasjonen i Kristiansand kommune
 • Elevombudet har taushetsplikt

Drop-in tider

Du kan kontakte elevombudet når som helst. I drop-in-tidene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kan du komme uten avtale:

 • Rådhuskvartalet Kristiansand: Hver første torsdag i måneden kl 15.00-17.00
 • Rådhuset på Tangvall: Hver første mandag i måneden kl 15.00-17.00
 • Rådhuset på Nodeland: Hver siste mandag i måneden kl 15.00-17.00

Drop-in-tidene følger skoleåret.

Mandat for Elevombudet i Kristiansand

Vedtatt av Kristiansand bystyre, 27. november 2019:

Elevombudet i Kristiansand skal

 • Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i Kristiansand kommune.
 • Bidra til at alle elever i de kommunale grunnskolene får det psykososiale læringsmiljøet de har krav på, ifølge Opplæringslovens §9A.
 • Delta på samhandlingsarenaer, arbeide forebyggende og være en brobygger mellom alle parter i samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Veilede og bistå enkeltelever og deres foresatte i kommunikasjonen med skole og på samarbeidsarenaer, samt være et mellomledd mellom hjem og skole i saker der elever eller foresatte ønsker det.
 • Utarbeide årlig rapport som fremlegges til politisk behandling i oppvekstutvalget og formannskapet. Rapporteringen følger skoleåret.

Vedlegg

Elevombudets mandat vedtatt av bystyret 27. november 2019
Elevombudets årsrapport 2019 (tidligere Søgne kommune)
Elevombudets årsrapport 2020

Lenker

Kristiansand bystyres behandling av ordningen med elevombud i Kristiansand, 27. november 2019 
Informasjon til barn, ungdom og foreldre om mobbing og rettigheter 
Retten til trygt og godt skolemiljø 
Hva har du lov å gjøre på nett? Og hva gjør jeg hvis noen har spredd noe om meg på sosiale medier? 
Retten til spesialundervisning

Foto og illustrasjon

Bilde av elevombud i Kristiansand, Tone Martha Sødal. Foto: Anne Lise Riseng. 
Illustrasjon

KONTAKT ELEVOMBUDET

Illustrasjon: Tress.