Elevombudet

- Nøl ikke med å ta kontakt med meg, enten på telefon, mail eller ved å møte opp på drop-in-tidene, oppfordrer Tone Martha Sødal, elevombudet i Kristiansand. Foto: Anne Lise Riseng.

KORT FORTALT

 • Elevombudet er tilgjengelig for alle elever og foresatte som har behov for det
 • Elevombudet arbeider for barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen sin
 • Elevombudet er uavhengig av skole- og kommuneadministrasjonen i Kristiansand kommune
 • Elevombudet har taushetsplikt

Drop-in tider

Du kan kontakte elevombudet når som helst. I drop-in-tidene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kan du komme uten avtale:

 • Rådhuskvartalet Kristiansand: Hver første torsdag i måneden kl 15.00-17.00
 • Rådhuset på Tangvall: Hver første mandag i måneden kl 15.00-17.00
 • Rådhuset på Nodeland: Hver siste mandag i måneden kl 15.00-17.00

Drop-in-tidene følger skoleåret.

Mandat for Elevombudet i Kristiansand

Vedtatt av Kristiansand bystyre, 27. november 2019:

Elevombudet i Kristiansand skal

 • Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i Kristiansand kommune.
 • Bidra til at alle elever i de kommunale grunnskolene får det psykososiale læringsmiljøet de har krav på, ifølge Opplæringslovens §9A.
 • Delta på samhandlingsarenaer, arbeide forebyggende og være en brobygger mellom alle parter i samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Veilede og bistå enkeltelever og deres foresatte i kommunikasjonen med skole og på samarbeidsarenaer, samt være et mellomledd mellom hjem og skole i saker der elever eller foresatte ønsker det.
 • Utarbeide årlig rapport som fremlegges til politisk behandling i oppvekstutvalget og formannskapet. Rapporteringen følger skoleåret.

Vedlegg

Elevombudets mandat vedtatt av bystyret 27. november 2019
Elevombudets årsrapport 2019 (tidligere Søgne kommune)

Lenker

Kristiansand bystyres behandling av ordningen med elevombud i Kristiansand, 27. november 2019 
Informasjon til barn, ungdom og foreldre om mobbing og rettigheter 
Retten til trygt og godt skolemiljø 
Hva har du lov å gjøre på nett? Og hva gjør jeg hvis noen har spredd noe om meg på sosiale medier? 
Retten til spesialundervisning

Foto og illustrasjon

Bilde av elevombud i Kristiansand, Tone Martha Sødal. Foto: Anne Lise Riseng. 
Illustrasjon

KONTAKT ELEVOMBUDET

Illustrasjon: Tress.