Ledige barnehageplasser

Barnehagene tilbyr barnehageplasser etter ventelisten ved ledig kapasitet. I løpet av barnehageåret kan plasser bli ledige som følge av oppsigelser. Der er vanskelig å forutsi hvor og når det blir ledige plasser, og for hvilken aldersgruppe. Siden er under arbeid

Søk plass på Foresattportalen

Ledige barnehageplasser

Område Barnehage Over 3 år Under 3 år Ledig fra