Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Barnehager i Kristiansand

Barnehager i Kristiansand har et variert barnehagetilbud med små og store barnehager, variert faglig innhold og geografisk spredning. 

Velkommen til barnehagen er en film om barnehagestart på ulike språk. 

Søk, besvar tilbud eller si opp barnehageplass

Benytt Foreldreportalen for å søke, besvare tilbud, eller for å si opp barnehageplass. 

Foreldreportalen

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet

Hovedopptak til barnehage

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 16 er:

  • Barn som fyller ett år senest i november.
  • Familien må bo i Kristiansand senest i august
  • Det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
  • Det må søkes oppstart senest i august, evt. senest den måneden barnet fyller ett år hvis barnet er født i september, oktober eller november.

Det kan føres opp inntil 10 barnehager i søknaden. Det anbefales å søke mange barnehager. 

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. barnehageloven §18.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagens vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Barn som ikke har rett til plass kan få plass hvis det er ledig kapasitet i løpet av året. Dette gjelder hvis barnet fyller ett år i desember eller senere, eller hvis det er søkt etter fristen.  Det er god barnehagedekning i Kristiansand, og gode muligheter for å få plass også for de som søker etter fristen. Det er ledige barnehageplasser på Gimlekollen, Lund, Grim, Strai og Mosby fra august 2022. 

Det er vanskeligst å få barnehageplass på Søm og i Midtre Vågsbygd. 

 

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes fra 17. mars.

De fleste søkere med rett til plass vil ha fått tilbud innen utgangen av mai, men tilbud kan også bli sendt fram til august. 

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder gjelder fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass.

Tilbud sendes til søkerens elektroniske postkasse, som Digipost eller E-boks, eller Altinn.no hvis søkeren ikke har elektronisk postkasse. Brev som ikke lestes i Altinn innen 2 døgn sendes per post. Det sendes også sms-varsel. For å besvare tilbudet må du logge på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Betaling for barnehageplass

Her finner du informasjon om betaling for barnehageplass, og om ordninger for redusert foreldrebetaling.

  • Makspris er 3 315 kroner fra januar 2022. Fra 01.08.2022 reduseres prisen til 3 050 kroner. 
  • Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr. 3. 
  • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass. 
  • Gratis kjernetid for 2-5-åringer for familier med inntekt under 583 650 kroner.