Tilskuddsordningen for solcellepaneler er avsluttet

Summen som var satt av til tilskudd til borettslag og seksjonssameier i Kristiansand som ønsker å installere solcellepaneler er nå oppbrukt. Ordningen er derfor avsluttet.

Bystyret vedtok i oktober 2020 å innføre en tilskuddsordning rettet mot borettslag og seksjonssameier i Kristiansand som ønsket å installere solcellepaneler.

Den avsatte summen ble ikke brukt opp i løpet av 2021, og formannskapet vedtok i november 2022 at ordningen skulle løpe til midlene er brukt opp.

Nå er imidlertid midlene brukt opp, og ordningen er derfor avsluttet.

16 små og store borettslag har fått støtte til solcelleanlegg, og beløpene varierer fra 79.000 til 300.000 kroner.

Her kan du lese om et av prosjektene 

De som har fått innvilget støtte kan finne info om prosessen knyttet til utbetaling her