Åpnet nytt solcelleanlegg med støtte fra solcellefondet

Vigvoll terrasse borettslag åpnet 19. september 2022 sitt nye solcelleanlegg, som er et av landets største anlegg.

Hans og Hans fra miljøvern.jpgBorettslaget har fått investeringsstøtte på 300 000 kroner fra kommunenes solcellefond for borettslag og seksjonssameier i Kristiansand. Miljørådgiverne Hans Eikaas (t.v.) og Hans Stefan Urke fra kommunen var til stede på åpningen. Foto: Kristiansand kommune.

– Borettslaget har vært veldig framtidsrettet og gjennomgått mange energisparende tiltak forut for solcelleanlegget. Allerede før kommunens solcellefond var opprettet, hadde de bestemt seg for å legge solceller på taket. Vi kan vel si at de hadde maks flaks med timingen, med tanke på dagens strømsituasjon, sier miljørådgiver Hans Eikaas.

Borettslaget fra 1970–tallet består av 224 leiligheter fordelt på fem blokker. Den siste tiårsperioden har de gjennomført omfattende energisparingstiltak, som så langt har ført til en årlig energibesparelse på 2.4 millioner kWh.

Et av landets største solcelleanlegg

Solceller Vigvoll.jpg

Foto: Kristiansand kommune.

Anlegget som dekker 1650 kvadratmeter og består av 816 solceller, har en installert effekt på 330 kW og en estimert årlig produksjon på rundt 330 000 kWh. Dette skal dekke borettslagets forbruk av fellesstrøm og samtidig være energikilde for 224 elbiler. Samlet prislapp for solcelleanlegget er på rundt 3,5 millioner kroner.

Til inspirasjon for andre

Kommunens miljørådgivere håper at Vigvoll terrasse kan inspirere andre til å gjøre energibesparende tiltak og satse på fornybare energikilder.

(Borettslag og seksjonssameier kunne fram til januar 2024 søke tilskudd fra kommunens solcellefond. Ordningen er nå avviklet)

Vi har også andre tilskuddsordninger rettet mot klima- og miljøtiltak som det kan søkes midler fra. Folkets klimadugnad og Klima- og omstillingsfondet åpner for søknader 10. oktober 2022.

Kontaktinformasjon

Miljørådgiver Hans Stefan Urke: tlf. 94 89 19 80
Miljørådgiver Hans S. Eikaas: tlf. 47 13 10 39