Test av Nødvarsel

Klokken 12 onsdag 12. juni testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig.

Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Mange er nå kjent med hva Nødvarsel er. Det er tredje gang varslingsprøven gjennomføres på denne måten. I tillegg har politiet brukt Nødvarsel ved flere reelle hendelser ulike steder i landet siden systemet ble klart til bruk i begynnelsen av 2023.

bilde av mobiltelfon med nødvarsel

Viktig at du får varselet

Testen er også en viktig mulighet for den enkelte å få vite om du vil få Nødvarsel når det virkelig gjelder. 

Testen går ut til alle nyere og oppdatere mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen smartklokker og nettbrett kan også vise nødvarsler.

Hvis ikke du får varselet, oppfordrer DSB til å oppdatere mobilen til den nyeste programvaren.

På denne siden nederst står det hvordan du holder din mobil oppdatert med nyeste programvare. 

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk, der teksten står på bokmål og nynorsk, og én engelsk. Hvilken telefon og hvilke språkinnstillinger du har avgjør om du får varselet på norsk, engelske eller på begge språk. 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), politiet og sivilforsvaret har laget en egen side med nyttig informasjon om Nødvarsel.

Nettsiden er også i engelsk versjon.

Vil du ikke motta testen?

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12.00 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Hvorfor tester vi?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter "Viktig melding – søk informasjon" og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

På sivilforsvaret.no finner du mer informasjon om varslingsanleggene.

Informasjonsfilm om Nødvarsel 

Informasjonsfilm om Nødvarsel, tekstet på 16 språk. Klikk på CC-knappen på verktøylinjen i avspilleren for å velge språk på undertekst.