Søgne bydelsråd har årsmøte 9. april

Det ordinære årsmøte er åpent for alle, og frist for innmelding av saker er 12. mars. 

Styret har bestemt at årsmøte skal holdes tirsdag 9. april klokken 18.00 i Rådhusveien 1, 4640 Søgne.

Saker som innbyggere, lag og foreninger ønsker behandlet kan leveres til styret innen 12. mars. Saker kan meldes til styreleder på e-post: myrenehome@gmail.com.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet.

Med vennlig hilsen styret som består av Tora Marie Hoel, Signe Storesund Monsen, Sander Øigarden, Magnus Høyem, Bård Holmen Solvik, Asbjørn Sørfonden og Tom Erik Dønnestad.

Tidligere varaordfører Erik Rostoft sammen med nyvalgt styre og avgående interimsstyre: Magnus Høyem, Beth Repstad, Sander Øigarden, Asbjørn Sørfonden, Ronny Myrene, Tora Marie Hoel, Signe Storesund Monsen og Bård Holmen Solvik. Foto: Kristiansand kommune

Tidligere varaordfører Erik Rostoft sammen med nyvalgt styre og avgående interimsstyre: Magnus Høyem, Beth Repstad, Sander Øigarden, Asbjørn Sørfonden, Ronny Myrene, Tora Marie Hoel, Signe Storesund Monsen og Bård Holmen Solvik. Foto: Kristiansand kommune