Restriksjoner på hagevanning

Vi minner om at kommunen har restriksjoner på hagevanning med vannspreder fra 1. mai til 31. august hvert år.

Vannspreder.JPG

Dette har vi for å sikre vannforsyning til alle og for å håndtere eventuelle akutte hendelser

Restriksjonen gjelder kun for vanning med vannspreder.

Det er altså ikke restriksjoner når det gjelder vanning med vannkanne, dryppslange/svetteslange eller en hageslange du holder i hånden mens du vanner.

Dette gjelder for vanning med vannspreder: 

  • På datoer med oddetall (1, 3, 5 osv. ) kan du vanne med vannspreder på eiendommer som har husnummer med oddetall. Du har da lov å vanne med én vannspreder mellom klokka 19.00 og 23.00.
  • På datoer med partall (2, 4, 6 osv.) kan du vanne med vannspreder på eiendommer som har husnummer med partall. Du har da lov å vanne med én vannspreder mellom klokka 19.00 og 23.00.

På eiendommer som ikke har husnummer gjelder bruksnummeret.

Reglene gjelder for hele kommunen.

Ved langvarig tørke og/eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler. Dette blir i tilfelle annonsert i avis og på kommunens nettside. 

Les mer om hagevanning her