Ny forskrift for gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg vedtatt

Forslag til ny “Forskrift for gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg» ble vedtatt i Bystyret 29. mai.

Illustrasjonsbilde av feier på hustak

Illustrasjonsfoto: KBR

Forslaget, som er utarbeidet av Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), var innom alle eierkommunene i KBR for behandling og fastsettelse før det ble vedtatt i Bystyret i Kristiansand.

Forskriften trådte ikraft 4. juni.

Gebyret for 2024 er kr 330,-/år.

Du kan lese forskriften her