Kunnskapsgrunnlaget sendes ut

I løpet av de nærmeste dagene vil kortversjonen av kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune havne i postkassene til alle husstander i Søgne og Songdalen.

Kunnskapsgrunnlaget, som er utarbeidet av Statsforvalteren på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), inneholder en vurdering av hvilke konsekvenser en deling kan få for samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne, myndighetsutøvelse, kommunal styring og lokaldemokratiet i de nye kommunene.

Det sies også noe om hvilke konsekvenser en deling kan få for de nye kommunene i et langsiktig perspektiv, herunder økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner.

kommunens nettside om en mulig kommunedeling kan du lese mer om Kunnskapsgrunnlaget og andre forhold rundt kommunedelingssaken.