Mulig kommunedeling

15. mars 2024 orienterte Kommunal- og distriktsdepartementet i et brev til Kristiansand kommune: Departementet vil ikke fremme en sak for Stortinget om å dele Kristiansand kommune, og anser nå denne saken som avsluttet.