Hvordan kan Lagmannsholmen bli et sted for deg?

Søndag 21. januar inviterer vi til kreativt ideverksted for både store og små, der du kan bidra med innspill til hvordan Lagmannsholmen på sikt kan utformes.

Foto: Sandra Norrbin

Lagmannsholmen skal få sin egen identitet gjennom arkitektur, kunst og kultur og aktivisering av Lagmannsholmens unike kulturhistorie. Foto: Sandra Norrbin 

Når: Søndag 21. januar klokken 12.00–15.00. 

Hvor: Lagmannsholmen, Skjeddet på kai 6. 

Møt opp og eksperimentere sammen med oss i Lagmannsholmen Kunstlab - et laboratorium hvor ideer, minner, plutselige innfall og drømmer kan utforskes og synliggjøres gjennom kreative uttrykk. Tanken er at vi i fellesskap skal bruke kunstneriske prosesser som verktøy i medvirkningsprosessen. Sammen bretter vi flate ark til rom, som du får mulighet til å fylle med det som er viktig og betyr noe for deg.

Verkstedet er for alle, både små og store innbyggere.

Alle er hjertelig velkomne! 

  • Ideutvikling: Helene Lazaridis, Linda Fisher-Høyrem og Sandra Norrbin.
  • Kunstfaglig prosjektleder: Sandra Norrbin
  • Prosjektet er støttet av Kristiansand kommune og KORO. Verkstedet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. 

Facebook arrangementet finner du her

Hva er Lagmannsholmen kunstlab?

Kristiansand kommune er opptatt av å legge til rette for sunne og inkluderende livsvilkår. Steder som gir plass til et godt liv for den enkelte innbygger og vårt fellesskap. I vedtatt kvalitetsprogram for Lagmannsholmen kan vi lese i forordet:

«Det vil også legges vekt på at området skal få sin egen identitet gjenom arkitektur, kunst og kultur sammen med aktivisering av Lagmannsholmen unike kulturhistorie. Det er i forbindelse med planarbeidet etablert et eget prosjekt, Kunstlab Lagmannsholmen, som vil fokusere på midlertidig og permanent kunst som byutviklingsredskap gjennom hele prosessen».  

Lagmannsholmen kunstlab skal altså utforske, eksperimentere med og identifisere ressursene og potensialene i forholdet mellom kunsten og byen, og mellom kunst- og byplanleggingsfeltet. Kunstlaben skal også invitere innbyggere til aktiv deltakelse og medvirkning. På den måten ønsker vi å øke innbyggernes eierskap til området, skape oppmerksomhet rundt den nye bydelen og deltakelse gjennom hele prosessen.

Vi ønsker også at Lagmannsholmen kunstlab på sikt skal synliggjøre problemstillingene kunstprosjekter bringer til overflaten, og på denne måten bidra til en forståelse for hvordan vi skal jobbe med kunst i stedsutviklingen i Kristiansand i fremtiden.