Håper på lavere brøytekostnader

På tampen av en vinter med rekordhøye brøyteutgifter håper Ingeniørvesenet at nye og lengre brøytekontrakter vil gi lavere brøytekostnader.

Produksjonssjef Glen Allan Eikeland og leder for fellestjenester, Torfinn Jore, i Ingeniørvesenet.

Produksjonssjef Glen Allan Eikeland (t.v.) og leder for fellestjenester, Torfinn Jore, i Ingeniørvesenet håper brøytekontrakter av lengre varighet vil gi lavere brøytekostnader for kommunen. Foto: Kristiansand kommune

Vi er godt inne i den første vårmåneden, og mange sørlendinger har trolig begynt å se etter de første vårtegnene, med håp om at det siste snøfallet var vinterens absolutt siste. Det gjelder ikke minst lederne i Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. Denne vinteren har nemlig vært kostbar! Årsaken er det store snøfallet i nyttårshelga og de påfølgende ukene. Så langt ser vinteren 2023-24 ut til å koste kommunen mellom 70 og 80 millioner kroner i brøyting og veivedlikehold. Brøytebudsjettet er på 35 millioner. Kommer det mye snø i november-desember, blir budsjettsprekken enda større.

Seks års kontrakter

Med dette som bakgrunn håper Glen Allan Eikeland og Torfinn Jore, henholdsvis produksjonssjef og leder for fellestjenester i Ingeniørvesenet, at den nye ordningen med lengre kontrakter på brøyting og vintervedlikehold vil bidra til å senke kommunens brøytekostnader. Tidligere strakte kontraktene seg over fire år (2+1+1). Når 63 av de drøyt hundre rodene i kommunen nå er lagt ut på anbud på nytt, er kontraktene av seks års varighet.
– Årsaken er at vi ønsker å gi entreprenørene bedre forutsigbarhet, framholder Glen Allan Eikeland.
– Hvis du investerer i utstyr, har du en lenger periode du vet du kan benytte utstyret, du har lenger avskrivningstid. Med det håper vi selvfølgelig at det kan bidra til at vi får lavere priser, legger han til.
– Fordelen for entreprenøren er en lenger tidsperiode. Risikoen for entreprenøren er at dersom han priser seg ut, så er han ute i seks år, presiserer Eikeland.

Bildet viser hjullaster som rydder snø i Holbergs gate i Kristiansand.

Brøytemannskapene har hatt det hektisk denne vinteren. Det vises også i kommunens brøyteregnskap. Foto: Kristiansand kommune

Stabilitet og kvalitet

Han håper brøyteentreprenørene ser det på samme måte. I motsatt fall kan kommunen bli nødt til å ta noen grep for å holde brøytekostnadene nede.
– Da blir vi nødt til å oppjustere andelen vi brøyter i egen regi, og så må vi øke lengden på rodene. Det vil igjen gå ut over kvaliteten, det vil ta lenger tid før det blir brøyta, påpeker Torfinn Jore.
Han har imidlertid et håp om at det vil være stor interesse for brøytekontraktene, og at mange av de eksisterende kontraktørene vil fortsette å brøyte for kommunen. Det er viktig for stabiliteten og kvaliteten på arbeidet.
– Når du brøyter, skal du kjenne roden din, understreker Torfinn Jore, og legger til at god kjennskap til roden er viktig for blant annet å unngå brøyteskader, noe kommunen får mange henvendelser om i disse dager.

Her finner du oppdatert informasjon om håndtering av brøyteskader