Derfor dumpes snøen i Otra

Kristiansand kommune har i mange år dumpet snø fra Kvadraturen og sentrumsnære områder i Kristiansand i elva som renner ut i Byfjorden.

Bildet viser lastebiler som tømmer snø i elva.

Lastebilene går i skytteltrafikk fra opplastingsstedene til Tangen for å dumpe snøen i Otra. For å redusere støyplagen for beboerne på Tangen stopper snøkjøringen nå klokka 19. Foto: Kristiansand kommune

Snøværet som herjet Sørlandet nyttårsaften og den påfølgende uka satte kommunens brøyteberedskap på en skikkelig prøve. Mannskaper og maskiner var i aksjon døgnet rundt i kampen for å holde bussveier, gang- og sykkelveier og boligveier farbare for mennesker og kjøretøyer.

Den siste tiden har arbeidet med å rydde unna de enorme snømassene gått for fullt. Lastebiler og traktorer har gått i skytteltrafikk til og fra Tangen for å dumpe «kortreist snø» i Otra.

Det har ikke gått upåaktet hen. Kommunen får stadig spørsmål om hvorfor snøen må dumpes i elva for så å renne ut i Byfjorden.

Plasskrevende på land

– Det er såpass mye snø det er snakk om at det er vanskelig å finne et egnet sted hvor det er nok plass og enkelt å komme til med større kjøretøy, forklarer Terje Lilletvedt, byingeniør i Kristiansand kommune.

– Skal vi deponere all denne snøen på land, trengs det mye plass, og det betyr betydelig lenger kjørevei til områder utenfor sentrum, påpeker han.

Andre plasser enn Tangen er vurdert for dumping av snø i sjøen, blant annet Marvika og Vesterhavna. Men dette er områder med båt- og skipstrafikk og dårligere strømningsforhold i overflaten, slik at snøen klumper seg og blir til større ulempe for båt- og skipstrafikken.

Har analysert snøen

Hva med miljøaspektet ved å dumpe snø i sjøen? Fører ikke snøen med seg mye forurensning?

– Det er klart at snøen som dumpes i sjøen ikke er helt fri for forurensning. Men vi har en praksis vi mener er forsvarlig og under kontroll, der den miljømessige påvirkningen er minimal, så lenge snøen ikke har ligget lenge, understreker Terje Lilletvedt.

Fra 2016 til 2019 gjennomførte Kristiansand kommune sammen med Statens vegvesen en undersøkelse der de analyserte snøen som dumpes i Otra. Målet var å finne ut hvor mye avfall, mikroplast og miljøgifter snøen drar med seg ut i fjorden. Basert på den målte konsentrasjonen av miljøgifter i snøen og den hurtige fortynningen av miljøgiftene når snøen dumpes i elva og spres i Byfjorden, var konklusjonen at snødumpingen ikke utgjør noen økologisk risiko.

Har innført tiltak

Etter 2019 innførte kommunen rutiner med ekstra feiing av gatene når det er tørt vær. Dette, kombinert med brøyting og snørydding så raskt som mulig etter snøfall, og innføring av innkapslede avfallsløsninger og hyppigere avfallsrydding i sentrum, sørger for at snøen som fjernes fra gatene er så ren som mulig når den dumpes i sjøen.

– Og snø fra byggeplasser og kunstgressbaner skal ikke tømmes i sjøen, presiserer Terje Lilletvedt.

Ikke sammenlignbart

I enkelte andre byer som ligger ved sjøen, blant annet Oslo og Drammen, er det innført forbud mot å dumpe snø i sjøen, nettopp på grunn av forurensningsfaren. Å sammenligne Oslofjorden og Drammensfjorden med Byfjorden i Kristiansand blir feil, framholder Terje Lilletvedt.

– Både Oslofjorden og Drammensfjorden er terskelfjorder hvor miljøgifter sedimenteres i et relativt begrenset område slik at de blir et problem. I Byfjorden i Kristiansand er det helt andre strømforhold, og det som er av forurensing i snøen spres mye bedre, understreker byingeniøren.

Har ikke søkt

Kristiansand kommune har ikke søkt Statsforvalteren om tillatelse til å dumpe snø i sjøen. Årsaken er at Ingeniørvesenet mener risikovurderingen og tiltakene som er gjort med økt renhold av veier og gater vinterstid, gjør at dumpingen av snø i Otra ikke utgjør en slik form for forurensning at det krever særskilt tillatelse.

Bildet viser snø som er dumpet i elva og som så spres utover i fjorden.

Snøen som dumpes i Otra føres ut i Byfjorden og spres over et stort område. Foto: Kristiansand kommune