«Årets lærling» stortrives i Parkvesenet

Anna Landsverk Førde er ikke bare en av de mange fagarbeiderne som tar læretida i Kristiansand kommune – nylig ble hun kåret til «Årets lærling» i Agder.

Årets Landsverk Førde med motorsag.

Smilet sitter løst hos Anna Landsverk Førde, «Årets lærling» i Agder og nyansatt fagarbeider i Parkvesenet i Kristiansand kommune. Alle foto: Kristiansand kommune

Anna senker visiret på hjelmen, setter øreklokkene på plass og drar i gang motorsaga. Lyden skjærer gjennom formiddagsstillheten i Nikkelveien i Tinnheia. Her er et tremanns arbeidslag i sving med å fjerne et tre som har veltet og som truer med å rase over ei trapp. En av arbeiderne er Anna Landsverk Førde, nyutdannet fagarbeider i anleggsgartnerfaget og nyansatt i Parkvesenet i Kristiansand kommune.
– Det er et tre som har velta av seg sjøl og som ligger i en skråning. Da fjerner vi det så det ikke skal ramle ned på trappa under der eller på folk som går forbi. Det handler mest om sikkerhet, forklarer Anna.

Anna svinger motorsaga.

Anna svinger motorsaga med dreven hånd.

Kakefest på ordførerkontoret

For noen dager siden var den 23 år gamle birkenesingen æresgjest på kakefest på ordfører Mathias Bernanders kontor i Rådhuskvartalet. Anledningen var at Anna i slutten av februar hadde mottatt både fagbrevet og beviset på at hun er kåret til «Årets lærling» i Agder.
– Det var litt overraskende. Jeg hadde ikke tenkt over at det var en pris, så det var veldig gøy, smiler den nyutdanna fagarbeideren. Det var opplæringskontoret og sjefen hennes i Parkvesenet som nominerte henne til prisen. Utdelingen fant sted i KRS LIVE i Kristiansand, under et arrangement hvor det samtidig ble delt ut fag-, svenne- og kompetansebrev til en rekke nyutdannede håndverkere.

Anna med ordføreren og andre gjester på kakefesten.

Det går ikke upåaktet hen i Kristiansand kommune å ha «Årets lærling» i sine rekker. Forleden vanket det kake på ordførerens kontor. Fra venstre: Leder for rekruttering og kompetanseutvikling Åse Førland Velle, Kurt Tange Jensen, Anna, ordfører Mathias Bernander og organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen.


Anbefaler yrkesfag og læretid

– Absolutt! Når du tar et fagbrev kan du alltids gå mer skole eller på universitetet, men med fagbrev har du alltid noe å falle tilbake på. Det kan være lurt, i alle fall hvis du ikke er sikker på hva du skal bli, påpeker Anna. Sjøl gikk hun på naturbruk og hestefag før hun fant ut at det var anleggsgartner hun ville bli. Da kunne hun bruke året med naturbruk som første året i den toårige teoridelen, så tok hun andre året som privatist, før hun søkte om lærlingplass i Parkvesenet.
– Det var veldig greit. I anleggsgartnerfaget er det en god del steinarbeid. Det har vi ikke så mye av i Parkvesenet, men da samarbeida vi med Ingeniørvesenet, så jeg fikk prøvd meg litt på det også, forteller den nyutdanna fagarbeideren. Hun sender en takk til veilederen sin, Helga Viksnes Solberg, som sto på for at hun skulle få bredest mulig kompetanse.
I midten av oktober var hun ferdig med læretida, og 2. januar i år begynte hun i fast jobb i Parkvesenet.

Årets tar en pust i bakken sammen med kollegene Eivind Drivenes og Tore Bydal.

Anna skryter av arbeidsmiljøet i Parkvesenet. Her tar hun en pust i bakken sammen med Eivind Drivenes (til venstre) og Tore Bydal.

Trivelig og variert arbeid

– Da var jeg veldig fornøyd. Det har jo vært målet, sier Anna med et strålende smil.
– Det er veldig trivelig, veldig mye hyggelige folk, og du føler du blir godt tatt vare på, forteller hun. At arbeidsdagene er varierte er heller ikke noe minus.
– Om sommeren er det mye vedlikehold av planter og plener og sånt. Om vinteren er det mest hogst og beskjæring av trær, vedlikehold som du ikke har tid til om sommeren, opplyser fagarbeideren.
Nå er det vår, og da skal det stelles og klargjøres før sommeren.
– Noen holder på å plante ut påskeliljer og stemorsblomster for å gjøre det fint til påske, og etter påske begynner vi å gjøre klar plenene til klipping, rydder stein og søppel og tetter huller og sånt, forklarer Anna.

Stolt sjef

Anna stortrives i Parkvesenet, det er ikke vanskelig å se. Smilet sitter løst under både praten og arbeidet. Kurt Tange Jensen, produksjonssjef og fagansvarlig for lærlingene i Parkvesenet, er stolt over og glad for å ha «Årets lærling» i sine rekker.
– Vi er jo stolte av at Anna har fått den utmerkelsen, det setter vi stor pris på. Hun har nok et blikk for oppgavene vi har. Skal hun klippe en plen, ser hun det som er rundt også, det kan være en busk som trenger beskjæring, eller rett og slett søppel som hun tar med seg så plassen ser fin ut. Hun har et faglig blikk som hun viste i læreperioden og viser nå som hun er i fast jobb. Hun er rett og slett faglig dyktig, framholder produksjonssjefen. Han benytter anledningen til å løfte fram mentorene som følger opp lærlingene i de forskjellige avdelingene.
– De står for den største delen av oppfølgingen og opplæringen i faget, presiserer Tange Jensen.

Anna sammen med Kurt Tange Jensen.

Anna sammen med produksjonssjef og fagansvarlig for lærlingene i Parkvesenet, Kurt Tange Jensen, som sammen med opplæringskontoret nominerte henne til «Årets lærling»-kåringen.

Fin utvikling

Parkvesenet har vanligvis fire-fem lærlinger i arbeid.
– For fem år siden hadde vi i ingen, så det har vært en fin utvikling, påpeker Kurt Tange Jensen. Det kunne vært plass til en eller to til, men ikke flere, mener han.
– Det handler ikke om penger, men om kapasitet til å gi lærlingene god og faglig oppfølging. De skal jo til slutt opp til en fagprøve, og det er viktig for oss å sette dem i en sånn posisjon at de er klare for den oppgaven, understreker produksjonssjefen. Han skulle gjerne stått fritt til å ansette de lærlingene han ville på fast basis, men så enkelt er det ikke.
– Stillingene må lyses ut, da kan det komme en mann eller dame med mer erfaring, og da må vi velge dem. Det ser jeg som en utfordring for å beholde de gode lærlingene, presiserer Kurt Tange Jensen.

Målet er 200 lærlinger

For øyeblikket er det 3628 lærlinger i offentlig og privat virksomhet på Agder. 160 av dem har sitt daglige virke i Kristiansand kommune. Kommunens mål er 200 lærlinger.
– Vi jobber hele tida med å ta inn nye lærlingefag og øke antall lærlinger, men det er avhengig av både budsjett og antall søkere, forklarer Sissel Norseth Høyem, fagkoordinator på fagopplæringa i kommunen. Kristiansand kommune kan for øyeblikket tilby 19 fagutdanninger, men det er ikke alltid kommunen har lærlinger i alle fagene.
– Det kommer an på hvem som søker, påpeker fagkoordinatoren.

Fagkoordinator Sissel Norseth Høyem.

Fagkoordinator ved fagopplæringen i Kristiansand kommune, Sissel Norseth Høyem.

Vinn-vinn

– Det er et samfunnsansvar å utdanne neste generasjon arbeidere, påpeker Norseth Høyem. Men inntak av lærlinger handler om mer enn dét.
– Lærlinger tar med seg ny kunnskap inn i bedriftene. De kommer rett fra skolebenken, og tar med seg en annen måte å se verden på. Kombinert med gammel kunnskap har det en veldig god funksjon. Bedriftene kan jo også bruke lærlinger ved sykefravær, så da trenger de ikke sette inn vikarer. Det er lovfestet i opplæringsloven at det skal være femti prosent læring og femte prosent verdiskapning, påpeker fagkoordinatoren.
Om lag 30 av lærlingene i kommunen kommer inn fra ulike ordninger som «Menn i helse» og «Fagbrev på jobb».
– Noen sliter på skolen, men når de kommer ut i bedriftene, ser vi hvordan de blomstrer og vokser, hvordan de finner en vei. Det er veldig meningsfylt, understreker hun.

Skrikende behov

Behovet for lærlinger vil bare øke i årene framover, tror Sissel Norseth Høyem.
– Det er et skrikende behov for håndverkere, og det er stort fokus på yrkesutdanning, påpeker hun.
– Og så er det viktig å få de unge til å se verdien av å ta et fagbrev, legger fagkoordinatoren til.
Søknadsfristen for lærlingplass i kommunen er 1. mars, med oppstart av læretid i august.
– Men er det kapasitet og økonomi til å ta inn flere lærlinger gjennom året, så gjør vi det, understreker Norseth Høyem.
Og neste år kommer nye sjanser.
– Vi har annonser ute hvert år. De søker via webcruiter, så ansetter vi dem på lik linje med andre, men med andre betingelser. Vi på fagopplæringa tar dem imot og plasserer dem ut på bedriften, så har de veiledere ute i avdelingene. Vi sørger for at de får opplæring og kommer i mål på alt som står i læreplanen, avslutter fagkoordinator Sissel Norseth Høyem.


Mer om videregående opplæring og utdanningsprogrammer 

Mer om lærlingordningen i Kristiansand kommune