Bli lærling i kommunen

Er du interessert i å ta fagbrev? Kristiansand kommune er en av Agders største lærebedrifter og har ca. 180 lærlingplasser innen mange fagfelt. Se hvilke yrkesfag vi tilbyr og hils på dine fremtidige kollegaer.