Bli lærling i kommunen

Kristiansand kommune er en av Agders største lærebedrifter. Vi har rundt 170 lærlingplasser innen mange fagfelt.