Trenger bolig til om lag 400 flyktninger

Hittil i år er rundt 200 flyktninger bosatt i Kristiansand kommune, og flere er på vei. Ytterligere 400 kommer i løpet av året, og kommunen ber alle som kan hjelpe med bolig ta kontakt.

Kristiansand kommune har sagt ja til å bosette totalt 595 flyktninger i år.  Siden om lag 200 allerede er bosatt, mangler nå boliger til om lag 400 personer. 

Meld inn tilbud om bolig her 

Flyktningene er både enslige og familier fra ulike land, og det er størst behov for små eller mellomstore leiligheter.  

Viktigste grunn til det høye tallet er krigen i Ukraina, og brorparten av flyktningene vil være ukrainere. Siden om lag 200 allerede er bosatt, gjenstår altså bolig til om lag 400 personer. 

-Det er en utfordring å skaffe nok boliger. Nettopp derfor ønsker vi å si til innbyggerne at vi har behov for boliger, sier Hans-Petter Breistein som enhetsleder i Forvaltning og koordinering i kommunen. 

Stor vilje blant folk

-Det er stor vilje til å hjelpe blant innbyggerne, og mange har allerede hjulpet flyktninger å få et godt og godt sted å bo, sier Breistein. 

Flyktningene vil kommer gjennom hele året. Derfor vil kommunen være på jakt etter boliger gjennom hele året.  

-Vi har behov for boliger i alle størrelser, fra leiligheter for enslig person til familier med flere barn, sier Breistein. 

Kommunen har i fjor og i starten av dette året bygget opp en god kapasitet til å bosette og følge opp et stort antall flyktninger.  

Utfordringene ligger nå altså i hovedsak i å skaffe nok boliger. Det ventes totalt å bli behov for i overkant av 150 boliger i løpet av året sett under ett. 

Meld inn tilbud om bolig her 

Kontakt for media 

Hans Petter Breistein 
Enhetsleder i Forvaltning og koordinering 
91 67 44 69