Tilbud om vaksine mot mpox (apekopper)

Kristiansand kommune tilbyr vaksine mot mpox (apekopper) til personer som har særlig stor risiko for å bli smittet. Du må selv ta kontakt for å få vaksinen.

Vaksine3.jpg

Mpos (tidligere kalt apekopper) smittes mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er rammet.

Vaksinen som tilbys er en tredjegenerasjons koppevaksine, ettersom mpox skyldes et virus som er beslektet med koppeviruset.

Hvem kan få vaksine?

Gruppen som kan få vaksinen hos kommunen er utvidet i mai 2023.  Kommunen tilbyr vaksine til følgende personer:

  • Menn som har sex med menn og transpersoner, med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex)

Hvor og hvordan får man tilbud om vaksinasjon?

Dersom du oppfyller kriteriene for vaksinasjon, kan du kontakte Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07. 

Kristiansand kommunes vaksinasjonskontor

Når du møter opp til vaksinasjon må du ha gyldig legitimasjon. Vaksinasjonen vil dokumenteres i journalen din og registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK.

Vaksinasjonskontoret ligger i Gyldenløvesgate 23, 1.etg. Selve vaksinen er gratis, egenandelen på 200 kr dekker arbeid og utstyr.

Vaksinatørene må vaksinere flere personer samme dag fordi et hetteglass med vaksine er nok til 4-5 personer og vaksinen har kort holdbarhet. Det er derfor viktig at du tar imot timen du får.

Hvordan gis vaksinen?

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det settes en liten blære som forsvinner etter 5-10 min.    

  • Personer som ikke tidligere har fått koppevaksine får 2 doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
  • Personer som tidligere er vaksinert med koppevaksine (født før 1976 og som har arr etter vaksinasjon) får en dose intradermalt.

Hvor effektiv er vaksinen?

Vaksinen antas å beskytte godt mot alvorlig sykdom en til to uker etter andre dose er satt.

Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir beskyttet mot mpoxinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør vaksinerte følge øvrige smittevernråd. 

Hvem skal ikke vaksineres?

  • Personer skal ikke vaksineres dersom de har kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
  • Personer som har symptomer på mpox skal ikke vaksineres, samt personer som tidligere har gjennomgått infeksjon med mpox.

Vaksinens sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos personer under 18 år.  Vaksinering vil kun gjøres etter individuell vurdering dersom personen er under 18 år.

Kontakt for media

Smittevernoverlege
Priscilla Hilton
90 98 22 44