Tilbud om vaksine mot apekopper

Kristiansand kommune tilbyr vaksine mot apekopper til personer som har særlig stor risiko for å bli smittet. Du må selv ta kontakt for å få vaksinen.

Vaksine3.jpg

Apekopper smittes mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er rammet.

Vaksinen som tilbys er en tredjegenerasjons koppevaksine, ettersom apekopper skyldes et virus som er beslektet med koppeviruset.

Hvem kan få vaksine?

Vaksinasjon før man utsettes for smitte (primær preventiv vaksinasjon, PPV) tilbys personer som har særlig stor risiko for å få apekopper. Kommunen tilbyr vaksine til følgende personer:

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, OG
  • som har risikoadferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex, OG
  • som har hatt syfilis, gonore eller chlamydia siste 24 måneder 

Dersom du ikke omfattes av alle tre punkter, er du ikke i gruppene med særlig stor risiko som kan få vaksinen ved Vaksinasjonskontoret.

Hvor og hvordan får man tilbud om vaksinasjon?

Dersom du oppfyller kriteriene for vaksinasjon, kan du kontakte Vaksinasjonskontoret på telefon 38 07 57 07. Dersom du er i tvil om du fyller kriteriene kan du kontakte fastlegen din.

Kristiansand kommunes vaksinasjonskontor

Gjennomgått syfilis, gonore eller chlamydia må dokumenteres med medbrakt skriftlig dokumentasjon eller ved å fremvise prøveresultat på Helsenorge.

Når du møter opp til vaksinasjon må du ha gyldig legitimasjon. Vaksinasjonen vil dokumenteres i journalen din og registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK.

Vaksinasjonskontoret ligger i Gyldenløvesgate 23, 1.etg. Selve vaksinen er gratis, egenandelen på 200 kr dekker arbeid og utstyr.

Vaksinatørene må vaksinere flere personer samme dag fordi et hetteglass med vaksine er nok til 4-5 personer og vaksinen har kort holdbarhet. Det er derfor viktig at du tar imot timen du får.

Hvordan gis vaksinen?

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det settes en liten blære som forsvinner etter 5-10 min.    

  • Personer som ikke tidligere har fått koppevaksine får 2 doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
  • Personer som tidligere er vaksinert med koppevaksine (født før 1976 og som har arr etter vaksinasjon) får en dose intradermalt.

Hvor effektiv er vaksinen?

Vaksinen antas å beskytte godt mot alvorlig sykdom en til to uker etter andre dose er satt.

Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir beskyttet mot apekoppinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør vaksinerte følge øvrige smittevernråd. 

Hvem skal ikke vaksineres?

  • Personer skal ikke vaksineres dersom de har kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
  • Personer som har symptomer på apekopper skal ikke vaksineres, samt personer som tidligere har gjennomgått infeksjon med apekopper.

Vaksinens sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos personer under 18 år.  Vaksinering vil kun gjøres etter individuell vurdering dersom personen er under 18 år.

Kontakt for media

Smittevernoverlege
Priscilla Hilton
90 98 22 44