Avlesning av vannmåler

Avlesningen av vannmålere for 2023 er nå stengt. Vannmålerkort for 2024 blir sendt ut i desember.

Slik leser du av vannmåleren

For å registrere vannmålerstanden må du ha KundeID og målepunkt klart. Det finner du på det tilsendte avlesningskortet, i e-posten eller SMSen.

Du kan registrere avlesningen på flere måter:

Klikk her for å gå  til  avlesningen 

  • I e-posten og SMSen er det lenke direkte til avlesningen.
  • Får du kort tilsendt i posten kan du skanne QR-koden og komme direkte til avlesningen.
  • Du kan også registre avlesningen via telefon: 21 95 29 01
  • Eller du kan fylle ut avlesningskortet og returnere det i posten. 

Desimaler skal ikke registreres

De fleste nye vannmålere har desimaler som ikke skal registreres.

Nye Sensus målere har tre desimaler, bak de fem sifrene, som ikke skal avleses. De gamle har kun fem siffer som skal avleses. Måleren over skal avleses som 00045.

imagef69yv.png

Kampstrupmålere har tre desimaler, bak de seks sifrene, som ikke skal avleses. Måleren over avleses som 000010.

Har du ikke fått kort, e-post eller SMS?

Dersom du innen 15. desember ikke har mottatt melding om at vannmåleren skal avleses, ta kontakt med ingeniørvesenet, vann- og avløpsenheten på telefon 38 05 29 97 eller e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Grunnlaget for vann- og avløpsgebyret

Avlesningen du registrerer inn er grunnlaget for det kommunale vann- og avløpsgebyret som blir fakturert av kommunen på nyåret. 

Hva skjer hvis jeg ikke leser av vannmåleren?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avlesningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.

Registrering fra utlandet

Befinner du deg i utlandet, vil din registrering bli stoppet av brannmuren.

Send inn målerstand per e-post. Husk målernummer, adresse og kontaktinformasjon. Legg gjerne ved bilde av målerstand. 

 

Kontaktinformasjon

Ingeniørvesenet, vann- og avløpsenheten

Rådhusgata 26 (Kemnerbygget)

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00

E-post