Syv tilskudd til frivilligheten

Nå utlyses syv tilskuddsordninger innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Søknadsfrist 20. november 2023.

bilde av hender

Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Nå utlyses syv av disse tilskuddsordningene. Samtlige ordninger har elektronisk søknadsskjema.
Søkere må lese retningslinjene for ordningen før de søker.

Oversikt over tilskuddsordningene

Oppvekst:

Tilskudd for utsatte/vanskeligstilte barn og unge.
Foreslått ramme: kr 595 000,-
Kontaktperson: Elin Synnove Stavenes

Helse og mestring:

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet.
Foreslått ramme: kr 5.557 000,-
Kontaktperson: Benny Klokkervold

Tilskudd til interesseorganisasjoner og organisering av frivillig innsats innen helse,- omsorgs- og sosialfeltet.
Foreslått ramme: kr 1. 181 000,-
Kontaktperson: Benny Klokkervold

Tilskudd til integrering og deltakelse i samfunnsliv for flerkulturelle.
Foreslått ramme: kr 1. 479 000
Kontaktperson: Annette Sørlie Stray

Kultur og innbyggerdialog:

Tilskudd til nettverksorganisasjoner og kompetansesentre.
Foreslått ramme kr 5 400 000,-
Kontaktperson: Jorgen Skauge

Tilskudd til historiske bygg, aktivitetshus og private grendehus.
Foreslått ramme kr 855 000,-
Kontaktperson: Jorgen Skauge

Tilskudd til private idrettsanlegg.
Foreslått ramme kr 735 000,-
Kontaktperson: Jorgen Skauge 

Digital løsning for å søke støtte

Kristiansand kommune har tatt i bruk en modernisert digital løsning for noen tilskuddsordninger.

Søkere må registrere seg i Aktørregisteret, og det er daglig leder, styreleder, nestleder eller innehaver som kan gjøre dette. Registrering i Aktørregisteret og innsending av søknad gjøres på Min side.

Min sideKristiansand kommune - Min side

Oversikt over kommunens tilskuddsordninger.

Trenger din organisasjon bistand med å få registrert seg i Aktørregisteret eller hjelp med innsendelsen? Ta kontakt med Heidi Johansen tlf 482 95 812 / Irene Kaspersen tlf 930 87 924