Økning i vann- og avløpsgebyrene

De økte gebyrene skyldes i hovedsak økte renteutgifter.

Person vasker hender

Vann- og avløpsgebyrene øker. Foto: Pixabay

Gebyrene skal dekke alle kostnader ved levering av vann- og avløpstjenester til husstander og fritidsboliger i kommunen.

Vann

For vann økes abonnementsgebyret med 255 kroner, mens forbruksprisen for vann økes med 7,8 % til 7,31 kroner pr m3.

For en bolig på 120 m2 blir det totale årsgebyret for vann på 2 665 kroner, som er en økning med 351 kroner (15,17 %) fra 2022.

Avløp

For avløp økes abonnementsgebyr med 599 kroner, mens forbruksprisen for avløp økes med 11,7 % til 17,15 kroner pr m3.

For en bolig på 120 m2 blir det totale årsgebyret for avløp på 5 800 kroner, som er en økning med 923 kroner (18,93 %) fra 2022.

Beregningene er gjort etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Alle priser inkluderer merverdiavgift.

Hovedgrunnen til økte vann- og avløpsgebyr er økte rentekostnader.

Vann- og avløpsgebyrene er vedtatt av Bystyret 15.desember 2022

Les mer på nettsiden om gebyr og abonnement:

Gebyr og abonnement