BUA har åpnet nytt utstyrslager

Onsdag 29. mars ble det holdt en offisiell åpning av det nye utstyrslageret i Kartheia, som er et nytt konsept utviklet i samarbeid med DNT Sør og Midt-Agder friluftsråd.

Varaordfører Erik Rostoft klippet det røde båndet under åpningen. Foto: Kristiansand kommune

Varaordfører Erik Rostoft klippet det røde båndet under åpningen. Foto: Kristiansand kommune

— I vintertiden yrer det av folk som låner skøyter fra skøyte-BUA. På isbanen er det ingen som kan se hvor de andre kommer fra, hvor mye penger de har, eller om de har det godt eller vondt. De bare har det gøy sammen på isen fordi de låner utstyret gratis fra BUA, sa Rostoft under åpningstalen.

Før han klippet det røde båndet, sa han noen velvalgte ord om hvor viktig BUA er for innbyggerne i Kristiansand kommune.

— BUA bidrar til å gi bedre folkehelse, sosialt samvær, gjenbruk og lavere forbruk. Dette er virkelig et tilbud som utjevner forskjellene i kommunen, og fremmer innenforskap fremfor utenforskap. Dere skal vite at dette lageret kommer til å bedre livene til mange av våre innbyggere i Kristiansand, avsluttet han.  

- BUA er et tilbud for alle barn og unge uansett hvor du bor i kommunen, humret en smilende varaordfører mens han tittet rundt i det nye utstyrslageret. Foto: Kristiansand kommune

— BUA er et tilbud for alle, uansett hvor du bor i kommunen, humret en smilende varaordfører mens han tittet fornøyd rundt i det nye utstyrslageret. Foto: Kristiansand kommune

BUA for skoler, lag og organisasjoner

— BUA Kristiansand på Sør Arena har over tid opplevd økt etterspørsel for gruppelån av utstyr. For å imøtekomme det økende behovet utvides tilbudet nå med en egen utlånsordning for skoler, lag og organisasjoner. Satsingen er muliggjort gjennom finansiering av Bufdir og Sparebankstiftelsen SR-bank, fortalte Torbjørn Nilsen, som er leder i BUA Kristiansand.

Utstyrslageret er et nytt konsept utviklet i samarbeid med DNT Sør, Midt-Agder friluftsråd og andre organisasjoner gjennom prosjektet «FOR ALLE» hvor ett av satsingsområdene er samordning og koordinering av utstyr.

BUA sitt nye utstyrslager finner du i Kartheia 3. Foto: Kristiansand kommune

BUAs nye utstyrslager finner du i Kartheia 3. Foto: Kristiansand kommune

— Målet er at vi gjennom satsingen sammen kan tilrettelegge for at enda flere får mulighet til å prøve ut og delta i aktivitet, sa han.

Lageret i Kartheia tilbyr utlån av alt fra ski, soveposer, telt og turklær til frisbeegolf og kanoer. Utstyrsbanken er under stadig utvidelse.

— På sikt ønsker vi at organisasjoner som har utstyr som de ønsker å dele med andre når det ikke er i bruk, legges inn i utlånsordningen. Utstyret kommer da flere til gode. Sambruk av utstyr er bærekraftig og bidrar til at organisasjoner ikke trenger å anskaffe det samme utstyret, avsluttet han.

Torbjørn Nilsen fortalte at utstyrslageret skulle fylles opp, og han gledet seg til en spennende tid fremover. Foto: Kristiansand kommune

Nilsen fortalte at utstyrslageret skulle fylles opp, og at han gledet seg til en spennende tid fremover. Foto: Kristiansand kommune

Gjør det enklere å planlegge aktivitet

På det nye utstyrslageret kan skoler, lag og organisasjoner velge mellom å hente utstyret på lageret, eller at BUA leverer på lokasjon. BUA Kartheia vil også i større grad kunne tilby gruppe- og klassesett med utstyr. 

— Vi håper at dette kan bidra til at det blir enklere for lærere, aktivitetsledere og gruppeledere å planlegge aktivitet, sa Nilsen og tilføyde:

—Vi har allerede fått en del innspill fra skoler om hva de ønsker seg av utstyr, slik at vi kan tilby aktivitetskasser til blant annet skoleavslutninger og til 17. mai.

Under åpningen rettet fritidssjef Sissel Høyvik Hauso en stor takk til Hilde Lilja, som er avdelingsleder i Fritidsenheten, Torbjørn Nilsen, som er leder i BUA, Kristian Øverland, som er ansatt i BUA Kartheia, Monica Brandsrud, som er prosjektleder i Fritidsfond, Tor Kapstad, som er fritidsleder i Fritidsenheten. Foto: Kristiansand kommune

Under åpningen rettet fritidssjef Sissel Høyvik Hauso en stor takk til Hilde Lilja, som er avdelingsleder i Fritidsenheten, Torbjørn Nilsen, som er leder i BUA, Kristian Øverland, som er ansatt i BUA Kartheia, Monica Brandsrud, som er prosjektleder i Fritidsfond, Tor Kapstad, som er fritidsleder i Fritidsenheten. Foto: Kristiansand kommune

Bidrar til å utjevne forskjeller og gir muligheter for alle i friluft

Bjørn Andersen-Steinsland, som er daglig leder i DNT Sør, snakket litt om friluftsparadokset.

—Vi som er mest glad i naturen, vet at vi også er en del av problemet. Vi reiser mye og vi forbruker mye utstyr. Derfor er det viktig at også vi er med og bidrar til å ta vare på naturen, sa han. 

—Det at foreningslivet kan sette igjen utstyret sitt her og at det brukes oftere og av flere, er en helt fantastisk bærekraftside som har et kjempestort potensial. Det er fantastisk at dere bidrar til å gjøre det mulig for alle å få gode opplevelser med utstyr, avsluttet han. 

Andersen-Steinsland uttrykte stor glede over at flere får mulighet til å få gode opplevelser med sport- og friluftsutstyr. Foto: Kristiansand kommune

Andersen-Steinsland uttrykte stor glede over at flere får mulighet til å få gode opplevelser med sport- og friluftsutstyr. Foto: Kristiansand kommune

Magnus Thomassen, som er daglig leder i Midt-Agder friluftsråd, snakket om å få flere unge ut i naturen. 

— Nær fire av ti barn er mindre ute enn før pandemien. BUA Kartheia er et positivt bidrag til å få de ut igjen og skape muligheter for alle i friluft, sa han.

En engasjert Thomassen fortalte at BUA Kartheia er et positivt bidrag til å få barn og unge ut i naturen. Foto: Kristiansand kommune

En engasjert Thomassen. Foto: Kristiansand kommune

BUA Kristiansand

BUA for privatpersoner fortsetter på Sør Arena som tidligere. Her kan innbyggere låne gratis sports- og friluftsutstyr. BUA Kartheia vil rette seg mot skoler, lag og organisasjoner, hvor samordning og koordinering av utstyr er et av satsingsområdene.  

BUA fungerer som et «utstyrsbibliotek» der du kan låne gratis sport- og friluftsutstyr. Inne på bua.no finner du informasjon om hvordan du bestiller, samt hvilket utstyr som er ledig på lageret. Mer informasjon om BUA finner du her

BUA Kartheia. Foto: Kristiansand kommune

BUA Kartheia. Foto: Kristiansand kommune