Nytt sted for koronavaksinering

Vaksineklinikken Sørover i Kirkegata 22 overtok i juni 2023 koronavaksineringen for Kristiansand kommune. Vaksineringen er fortsatt gratis.

Maria Berglihn og Kjersti Jortveit

I Kirkegata 22 er Maria Berglihn og leder av vaksineklinikken Sørover Kjersti Jortveit, klare til å ta i mot innbyggere som skal ha koronavaksine. Tilbudet er fremdeles gratis. Foto: Kristiansand kommune

Det kommunale vaksinasjonssenteret for koronavaksinering er lagt ned. Første dag Sørover har koronavaksinering for kommunen var 19. juni 2023.  
Timebestilling anbefales.

Bestill via nettsiden sorover.no/timebestilling eller ved å ringe 38 04 31 35. 

Kommunens vaksinasjonskontor for blant annet reisevaksinering og rådgivning er ikke berørt og drives som før. 

Åpningstider: 

Mandag klokken 09–19. 
Tirsdag, onsdag og torsdag klokken 09–15. 
Drop-in mandag og onsdag klokken 09–15. 

  • Koronavaksinen er gratis. 
  • Beboere på omsorgssentre skal få vaksinen på senteret. 
  • Hjemmevaksinering er mulig. Det er vaksineklinikken som vurderer om du kan få tilbudet. Greier du å komme til egen fastlege, kan du ikke få hjemmevaksinering.  

Kart som viser hvor Sørover er

Forventer begrenset behov 

- Vi forventer at behovet er lite frem til det blir en ny oppjustering, sier Kjersti Alice Jortveit som eier og leder Sørover.  

Jortveit sier at FHI forventer at det kommer en anbefaling om at alle over 65 år og risikogrupper bør ha en ny oppfriskningsdose til høsten/vinteren 2023/24, gjerne sammen med influensavaksineringen. Men dette er ikke fastsatt enda. 

- Glade for Sørover 

Det er økonomiske grunner til at Kristiansand kommune nå setter koronavaksineringen ut til et privat firma nå som stadig færre skal ha vaksinen.  

-Det vil ikke svare seg for kommunen økonomisk å opprettholde tilbudet. Støtten fra statlig hold er veldig redusert. Vi fant heller ingen gode løsninger for å videreføre vaksineringen ved andre avdelinger i kommunen. Dermed la vi ut et anbud, og vi er veldig tilfredse med løsningen, sier leder for samfunnsmedisinsk enhet, Rolf Jarnes.  

Arbeidet med koronavaksinering har vært en stor og viktig oppgave for Kristiansand kommune.  

Takker frivillige og andre           

Det har i hovedsak vært pensjonerte sykepleiere og leger som har vaksinert. Merkantile har vært personell som stod utenfor jobb. Dette har fungert godt.

- Vi har også fått mye hjelp av frivillige organisasjoner i de travleste periodene, sier leder av Sørover, Kjersti Jortveit.

Jortveit har også hatt ansvar for det kommunale vaksinasjonssenteret.

- Frivillige har gjort en fantastisk jobb i vaksineringen. Mange har bidratt, og Norske Kvinners Sanitetsforening gjorde seg ekstra gjeldende, sier hun.

- Frivillige og ansatte har ikke bare fått vaksineringen til å gå på skinner, de har også avlastet de øvrige helsetjenestene under pandemien. Det har vært helt fantastisk, sier Jortveit.  

Vaksinasjonssenteret i tall

  • Totalt har 123 personer – de fleste pensjonert helsepersonell - vært ansatt ved senteret. 
  • Vaksineringen startet hos fastlegene som vaksinerte de eldste gruppene.
  • Vaksinasjonssenteret åpnet 9. mars 2021 i Kongens gate. Helsepersonell, eldre og risikogrupper ble vaksinert.
  • Den aller første dosen registrert den 9. mars 2021. kl 0857.
  • Vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret åpnet 6. april 2021
  • Ingen dager har det vært satt flere vaksiner enn onsdag 12. januar 2022. Alle over 40 skulle få sin tredje dose i løpet av noen uker, og 1887 doser ble satt den onsdagen. 
  • Det siste kommunale vaksinasjonssenteret ble åpnet i Gyldenløves gate 2b den 21. juni i fjor. Det var aktivt til siste dose ble satt 13. juni.   

Siste større gruppe var eldre over 75 år som fikk sin 5. dose. De siste ukene har det vært satt ca 50 doser i uka.  

I vår har 110 personer fått vaksinen hjemme.