Nå kan du søke midler fra Bydelsfondet

Penger tildelt fra Bydelsfondet skal brukes til å skape trivsel og engasjement i nabolaget. Driftsmidlene har nå fått påfyll for 2023 og velforeninger, borettslag, lag og foreninger kan søke.

Formålet til Bydelsfondet er å bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement ved å legge til rette for:

  • Attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.
  • Økt aktivitet og ny giv blant beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner og andre aktører.
  • Lokalt engasjementet og dugnadsinnsats

Det kan søkes om støtte til både drifts- og investeringsmidler. Investeringsmidlene tildeles årlig og har søknadsfrist 1. oktober hvert år. Driftsmidlene tildeles fortløpende.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her