Nå kan du søke kunstnerstipend!

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand. Siste frist for å søke er 1. oktober.

imagemvgjm.png

Dansere fra Sharrons dansestudio under utdelingen av kunstnerstipend i 2022. Foto: Kristiansand kommune.

Ordningen er delt opp i

  • talentstipend
  • kunstnerstipend
  • arbeidsstipend

Det betyr at man kan søke stipend gjennom hele kunstnerskapet, både som talent, i en student- eller etableringsperiode og som aktiv profesjonell kunstner.  

Søknadsfrist er 1. oktober. 

Søknadsskjema

I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på nyskaping, gjennomføringsevne, faglig kvalitet og profesjonalitet. Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.  

Kulturutvalgets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør juryen som fremmer innstilling til kulturutvalget som vedtar tildeling av stipend.  

Stipend kan tildeles innenfor alle kunstområder: Dans, teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, litteratur, film, foto m.m.  

Les mer om stipendet under "Priser og stipend" på denne siden.