Kunnskapsgrunnlaget offentligjøres 18. januar 2023

Kunnskapsgrunnlaget publiseres på Statsforvalterens hjemmeside, og blir samtidig oversendt Kristiansand kommune.

Klokkeslett for publisering gjøres kjent senere.

Statsforvalteren i Agder fikk 17. juni 2022 i oppdrag av Kommunal- og distriktdepartementet å utrede deling av Kristiansand kommune.

Av oppdraget går det frem at Statsforvalteren skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.

Statsforvalteren i Agder

Samleside om mulig kommunedeling