Kommunedirektørens rolle

Kommunedirektøren har mange og store oppgaver i sin jobb. Hva er egentlig oppgavene og myndigheten som ligger til denne rollen?

Kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Dunsæd

Kommunedirektør i Kristiansand kommune, Camilla Dunsæd. Foto: Anne Lise Norheim

En av hovedoppgavene til kommunedirektøren er å fremstille politiske saker til behandling i bystyret og andre folkevalgte organer. Men hva innebærer dette?

Les mer om dette og andre sider ved kommunedirektørens rolle her.