Integrering er tema på formannskapets dialogmøte onsdag 29. mars

Hvordan er det å bo og leve i Kristiansand med flerkulturell bakgrunn og hvordan jobbes det med integrering? Det er temaet for formannskapets dialogmøte 29. mars.

Rådhuset i Kristiansand 1500.jpg

Formannskapets dialogmøte onsdag 29. mars kl. 17.00-19.30 skjer i bystyresalen i Rådhuset og har integrering som tema.

– Kristiansand har mange innbyggere med en flerkulturell bakgrunn. Målet med å sette integrering som tema på dette dialogmøtet er å la mennesker med flerkulturell bakgrunn få formidle til formannskapet politikerne hvordan det er å leve og bo i kommunen vår. Vi håper å gi noen svar på spørsmålet om hvordan man kan bli integrert, og hvilke hindre som finnes.

Det sier rådgiver Raimond Oseland i Demokratienheten i Kristiansand kommune, som har ansvar for å tilrettelegge dialogmøtene for formannskapet. Dialogmøtet strømmes direkte på kommunens Facebook-side.

Demokratienheten har hatt møter med Kirkens bymisjon og Batteriet, Forum for tro og livssyn, Forum for integrering og dialog i Agder (FIDA) og Røde Kors for å få kontakt med det flerkulturelle miljøet i Kristiansand. Alle disse organisasjonene jobber aktivt for å integrere «nye landsmenn».

Dialogmøte integrering.jpg

Fremmedkulturelle og integrerte Daut Haxhaj (t.v.), Sylwia Balawender og Joscelyne Gbenado. Alle tre var med på workshop med Demokratienheten før formannskapets dialogmøte om integrering. Joscelyne og Sylwia er blant de som skal holde innlegg på dialogmøtet. (Foto: Privat)

– Vi har gjennomført både møter og workshops  med noen av disse organisasjonene, sammen med gruppe flerkulturelle. Vi har på den måten fått gode innspill på aktuelle tema. Noen av deltakerne meldte seg også til å si noe på egne vegne om disse temaene. Batteriet og FIDA vil presentere integreringsarbeidet sitt.

– Vi har også fått Olena Stylegar fra Ukrainsk organisasjon i Agder til å fortelle hvordan arbeidet med integrering av flyktninger fra Ukraina går. Dette er jo et veldig aktuelt tema, sier Raimond Oseland, som håper mange vil komme og møte formannskapets politikere i bystyresalen onsdag 29. mars kl. 17.00-19.30 å gi sitt bidrag inn i dialog om integrering i Kristiansand. Oseland gjør også oppmerksom på at det er mulig å komme med innspill digitalt utenom dialogmøtene. 

Dialogmøtet innledes av forsker Joseph Salomonsen ved Universitetet i Agder. Han er ekspert på temaet integrering i Norge.

Gi innspill her

Program

Formannskapets dialogmøte onsdag 29. mars i bystyresalen kl.17.00 – 19.30. Tema: Integrering 

 • Mangfold og samfunnskontrakten, v/Joseph Salomonsen
 • Ressurser og muligheter i nærmiljøet, v/ Sylwia Balawander
 • Innvandrerkvinner må få flere muligheter, v/ Mizan Selmer
 • Jobbutfordringer, v/ Islam Aliev
 • Når er jeg godt nok integrert? v/ Arsiema Tezare Birkedal
 • Inkludering og deltagelse i lokalsamfunnet gjennom frivillighet, v/ Joscelyne Gbenado
 • Hvordan er det å være enslig mindreårig i Norge?  v/Abdullah Nizami
 • Mangfold i ledelse, v/Neda Blakstad
 • Hvordan går integrering av ukrainske flyktninger?  v/ Olena Stylegar
 • Integrering, v/ Ingrid Kleba-Næss, Batteriet, Kirkens bymisjon
 • Hva er FIDA, og hva jobber vi med, v/ Cecilie Fjelldal, Forum for integrering og dialog Agder

Etter innleggene (ca. 5 min. hver) er det pause med mingling før det ca. kl. 18.30 er "ordet fritt" for publikum og seere på Facebook. 

Mer om dialogmøter