Gratis busskort for høstsemesteret

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2023 fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke, kan nå søke om gratis busskort for høstsemesteret.

Studenter fra Universitetet i Agder betytter sykkel- og gangveien fra campus og ned til Kvadraturen. Foto: Tor Erik Schrøder

Foto: Tor Erik Schrøder 

Kristiansand kommune tilbyr gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand. Søknadsskjema for høstsemesteret 2023 er nå tilgjengelig, og busskort kan hentes fra og med tirsdag 8. august i hovedskranken i Rådhuskvartalet mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30. Tirsdag og torsdag er det åpent fra klokken 15.30 til 21.00, utenom i grunnskolens ferier.

Ordningen gjelder kun studenter som melder flytting fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke. Det gjelder ikke de som flytter direkte fra utlandet. 

Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i hele Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

På lenken under finner du mer informasjon om ordningen, samt søknadsskjema for høstsemesteret:

Gratis busskort for studenter