Gratis busskort for vårsemesteret

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2023 fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke, kan søke om gratis busskort for vårsemesteret.

Studenter fra Universitetet i Agder betytter sykkel- og gangveien fra campus og ned til Kvadraturen. Foto: Tor Erik Schrøder

Foto: Tor Erik Schrøder 

Kan hentes fra og med tirsdag 9. januar

Kristiansand kommune tilbyr gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand. Søknadsskjema for vårsemesteret 2024 er tilgjengelig fra og med 18. desember, og busskort kan hentes fra og med tirsdag 9. januar i hovedskranken i Rådhuskvartalet mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30. Tirsdag og torsdag er det åpent fra klokken 15.30 til 21.00, utenom i grunnskolens ferier.

Ordningen gjelder kun studenter som melder flytting fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke. Det gjelder ikke de som flytter direkte fra utlandet. 

Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i hele Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

Søknadsskjema til våren 2024

Behandling av personopplysninger

Mer informasjon

Mer informasjon om busskort-ordningen finner du på vår samleside for studenter:

Student i Kristiansand