Familieråd mobiliserer nettverket

Familieråd er et frivillig tilbud hos Barne- og familietjenestene. Hensikten er å mobilisere familie og nettverk til å finne gode løsninger for å bedre krevende livssituasjoner.

1500 Familieråd Barne- og familietjenester.jpg

Leder for forebyggende enhet, Yngvild Grummedal (t.v.), familierådskonsulent Mette Marie Revheim fra samme enhet og kommunalsjef for Barne- og familietjenester, Jon Wergeland, vil at Kristiansand kommunes innbyggere skal bli bedre kjent tilbudet familieråd.

– Vi har lang erfaring med familieråd som et nyttig tiltak for familier med barn under 18 år som har problemer med å få hverdagen til å gå opp. I familieråd legger vi til rette for møtepunkter og samarbeidsprosesser slik at ressurser fra slekt eller naboskap med gode personer rundt barnet og familien møtes. Dette er et lavterskeltilbud som vi nå mer aktivt vil kommunisere ut til befolkningen.

1500 Mette Marie Revheim Familierådkonsulent.jpg

Familierådskonsulent Mette Marie Revheim. Foto: Svein Tybakken/ Kristiansand kommune

Det sier familierådskonsulent Mette Marie Revheim i Familiens hus' Forebyggende avdeling. Sammen med kommunalsjef for Barne- og familietjenester, Jon Wergeland, og leder for forebyggende avdeling, Yngvild Grummedal, fronter hun kommunens nysatsing på familieråd. 

Familien bestemmer

– Positiv vekst og utvikling forutsetter opplevelsen av å være aktør i eget liv. Det er derfor familien selv, i lag med barna, som beslutter hvilke valg som er riktige for dem, gjennom familierådet, understreker Revheim.

Kommunalsjef for Barne- og familietjenester, Jon Wergeland, forteller at Kristiansand kommune i løpet av 2022 har gjennomført familieråd med flere familier som melder at de er godt fornøyde med tilbudet.

1500 Jon Wergeland kommunalsjef Barne- og familietjenester.jpg

Kommunalsjef for Barne- og familietjenester, Jon Wergeland. Foto: Svein Tybakken/Kristiansand kommune

– Flere sier faktisk at de vonde problemene kunne vært mindre, om de hadde fått en slik bistand tidligere. Mange blir overrasket over hvor mye velvilje og hjelpsomhet det er i eget nettverk, når hverdagsproblemene blir satt ord på og gjort synlig for de rette personene rundt familien. Under slagordet «Sammen om de gode løsningene» vil vi gjøre tilbudet bedre kjent. Eneste kriterium for å be om familieråd er at det minst er ett barn under 18 år i familien, sier Wergeland.

Samhandlingskommunen

Kommunalsjefen er opptatt av at familieråd er det han kaller et «glimrende verktøy» inn i den nye måten å være kommune på – samhandlingskommunen. Kommunen skal samhandle med innbyggerne og utvikle tjenester og gi hjelp ut ifra behov innbyggeren selv definerer. Og at dette skal skje uten et tungt vedtaksbyråkrati.

– Nasjonale myndigheter gir føringer for å skape trygge og gode velferdssamfunn som ivaretar rettigheter og plikter for innbyggerne. Gjennom de siste par årene er flere ulike lover revidert, og vi i Kristiansand kommune arbeider systematisk og målrettet for å forebygge ved å legge til rette for deltakelse og inkludering, sier Wergeland, som viser til følgende utdrag fra oppvekstreformen:

«Varige, positive endringer skapes ofte best ved å mobilisere og bygge på de relasjoner og ressurser som finnes rundt barnet, og som barnet har tilhørighet og tillit til. Tjenester som har ansvar for å hjelpe barn, må derfor gi oppmerksomhet til barnas helhetlige livssituasjon. Dette krever god kunnskap om barnas og familienes situasjon og behov …»

Ivaretar barnets stemme

1500 Yngvild Grummedal Forebyggende enhet.jpg

Leder for forebyggende avdeling, Yngvild Grummedal. Foto: Svein Tybakken/Kristiansand kommune

Leder for forebyggende avdeling, Yngvild Grummedal peker på at kommunen med familieråd er oppmerksomme på å lytte til og ivareta barnets stemme.

– Barn oppdager tidlig og intuitivt om noe ikke er slik det burde være – både på hjemmebane, mellom venner og med andre voksne. Veilederne er trent til å sikre at alle arbeider ut fra en felles situasjonsforståelse, slik at forutsetningene for å identifisere gode tiltak økes. Når vi lykkes med å sette ord på erfaringer og opplevelser, øker også sjansen for å finne tilgjengelige muligheter. Løsningen som skapes gjennom slike møter, er både mer varige og naturlige for de involverte, sier Grummedal.

Lavterskeltilbud

– Ofte kan hverdagsvansker være sterkt hemmende for barnets eller familiens livsutfoldelse, men trenger likevel ikke å gi lovmessig rett til en tjeneste fra kommunen. Derfor er familieråd et viktig lavterskeltilbud som hvem som helst, som er bekymret for sin familie, sitt barns eller enkeltpersoners livssituasjon, kan ta initiativ til ved kontakt med Familiens hus og oss i Forebyggende avdeling, understreker Yngvild Grummedal.

Kontakt for mediene

  • Kommunalsjef for Barne- og familietjenester, Jon Wergeland: Tlf. 93 21 60 30
  • Leder for forebyggende avdeling, Yngvild Grummedal: Tlf. 99 69 56 54
  • Familierådskonsulent Mette Marie Revheim: Tlf. 90 12 55 49