Dialogmøte om mangfoldige Odderøya

Det går ikke an å si «Odderøya» uten å tenke kultur. Her er ikke bare Kilden, Kunstsilo og Knuden. Odderøya rommer så mye mer, både av kultur, natur og historie.

Oseland og Odderøya.jpg

Rådgiver i Demokratienheten, Raimond Oseland, håper mange kommer til formannsskapets dialogmøte for Odderøya på Kristiansand kulturskole Knuden onsdag 11. januar kl. 17-19.30. 

– Med dialogmøtet onsdag 11. januar kl. 17 på den nyåpnede kulturskolen Knuden, ønsker vi å få formidlet mangfoldet på Odderøya. Personer som er knyttet til de ulike virksomhetene er invitert for å si noe om hva de gjør og hva lokaliseringen betyr for dem. Listen over innlegg kunne vært dobbelt så lang. Men vi håper at mange av øyas brukere benytter anledningen til å møte fram, og ta ordet for å fortelle formannskapet hva de mener om øyas framtid og tilrettelegging for bruk av natur og kultur. 

Det sier Raimond Oseland, rådgiver i Demorkratienheten i Kristiansand kommune som tilrettelegger dialogmøtene for formannskapet.

Naturperle

Etter at forsvaret forlot Odderøya i 1992 har mange ulike virksomheter etablert seg i lokalene som ble stående ledige. Parallellt har Kristiansand Havn utviklet boligområdet Kanalbyen. 

– Øya er ei naturperle som var godt bevart da kommunen overtok ansvaret. Den gang takket politikerne forsvaret for den skånsomme bruken, og at den ikke var nedbygd. Slik ble hele øya tilgjengelig fra dag én da portene ble åpnet for allmuen. Politikere i alle partier har vært opptatt av å føre denne arven videre, sier Oseland. 

Mange aktører

I tillegg til de store kulturinstitusjonene som Vest-Agder-museet og Kilden, har Odderøyas venner lenge vært en viktig aktør på Odderøya.

– Foreningen har stått sentralt i arbeidet med å gjøre øya tilgjengelig. Etablering av kafeen på sydspissen har gjort Odderøya til en møteplass og et turmål. Foreningen forvalter også Haubitzanlegget som har stor militærhistorisk verdi, sier Raimond Oseland.

Kristiansand kommune har forvaltet og administrert de fleste bygningene, og i tur og orden er de blitt fylt opp av kunstnere og aktører som spenner fra filmproduksjon til et matkultursenter for barn.

Hvordan utvikle Odderøya?

– Bredden er stor. Med dialogmøtet prøver vi å belyse om Odderøya anno 2030 skal være den samme som i dag. Bør og kan øya videreutvikles uten at det går på bekostning av dagens mangfold og kvaliteter? Hvordan ivareta kunstmiljøet? Er det et mål å gjøre Odderøya mer attraktiv for turister? Hvilket potensiale finnes, både for de store kulturinstitusjonen og de små? Hvordan kan historien om Odderøya formidles enda bedre?

– Vi håper dette dialogmøte kan frambringe gode innspill og forslag som det kan jobbes videre med, avslutter demokratirådgiver Raimond Oseland.

Program for dialogmøtet på Odderøya

Velkommen til formannskapets dialogmøte for Odderøya 11. januar kl 17.00-19.30 på Kristiansand kulturskole Knuden (like ved Kilden teater og konserthus). Her er programmet:

 • Hvilke aktiviteter befinner seg på Odderøya, v/Tore Løvland, leder av driftsutvalget.
 • Elev ved Knuden kulturskole, Lasse Scott Dahl Lorentzen
  Nye mobilitetsløsninger for Odderøya og øya som reiselivsdestinasjon
  v/Harald Furre, Kilden
 • The Odder Island - Odderøya som drivkraft i byens kulturliv, v/Jan Freuchen og Lasse Årikstad
 • De historiske, militære anleggene på toppen av Odderøya, v/Steinar Ose, Odderøyas venner
 • Kanalbyen – mye livskvalitet, men noe kan bli bedre. v/Lena M. Vieira og Carsten Carlsen, Kanalbyen
 • Odderøyas historie v/John Olsen, Vest-Agder-museet
  Strømmetjenester og filmformidling i hele Norden, v/ Anders Koppang-Grønn, Norgesfilm
 • Matkultur for barn og unge på Flaten, v/Helene Isaksen, Geitmyra matkultursenter
 • Forvaltning av byggene på Odderøya, v/Erik Søderlind, Kristiansand Eiendom

Etter innleggene blir det en kort pause før ordet er fritt (ca kl. 18.30) med spørsmål fra seere på Facebook og fremmøtte innbyggere. Det er satt av ca. en time til dette.

Ønsker du å komme med innspill til formannskapet utenom dialogmøtene, kan du benytte deg av digitalt skjema for innspill